Dagelijks staan er berichten in de krant over het verdwijnen van diersoorten, veranderingen die noodzakelijk zijn in de landbouw, het dreigende tekort aan grondstoffen, de klimaatverandering, de zeespiegelstijging enz.
Hoe heeft het zover kunnen komen? Zijn er mogelijkheden om deze dreigende ontwikkelingen te keren? Wat gaat dat voor ons betekenen?

De hoge gemiddelde temperatuur en de langdurige droogte de afgelopen maanden zijn zeer verontrustend. Het is de vraag of de afspraken gemaakt in de Klimaatconferentie van Parijs in 2015 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius nog wel haalbaar zijn.
Is de omkering van deze tendens van temperatuurstijging nog wel te keren of is het al te laat? En wat gaan de noodzakelijke maatregelen voor ons betekenen?”

De Franse filosoof Bruno Latour (1947) stelt dat we ons leven moeten veranderen omdat de aarde onze last niet meer kan dragen. Ook de Engelse econoom Kate Raworth (1970) heeft de afgelopen tijd een vurig pleidooi gehouden om in de economie meer rekening te houden met de natuurlijke grenzen van de aarde. Zij noemt het huidige economisch systeem verouderd en heeft revolutionaire ideeën ontwikkeld voor een andere economie: de “donut-economie”.