Bij de bespreking over de humanistische levenskunst viel op, dat Joep Dohmen de populaire vormen van levenskunst wat gemakkelijk als niet realistisch weg zet. Zenboeddhistische spiritualiteit zou los willen komen van de context waarin we leven en het ideaal nastreven om geen pijn te lijden, terwijl zegt Dohmen het leven altijd pijn doet. Reden om eens dieper te duiken in een mede door Oprah Winfrey populair gemaakt spiritueel boek van Eckhart Tolle: De kracht van het Nu.
Waar zitten de overeenkomsten en verschillen tussen de spiritualiteit welke Tolle voorstaat en de humanistische levenskunst? Het bewustzijn dat we deel uitmaken van het geheel, het kosmisch bewustzijn, delen beide. Als het gaat over het ‘zelf’ zijn er sterke overeenkomsten en reuze grote verschillen. En er valt meer van Tolle te leren: de kracht van het Nu !

De Humanistische Canon vindt u op www.humanistischecanon.nl . Peter de Wit leidt op deze avond een thema uit de canon in. Hij prikkelt de aanwezigen om de canon te gebruiken zoals het bedoeld is: als een bron van verdieping in de geschiedenis en het actuele belang van het humanisme, en vooral als een bron welke leidt tot reflectie: waar sta ik zelf?