In het Twentse zal het velen nog niet bekend zijn maar in de Achterhoek bestaat een heuse groep vrijdenkers die zich verenigd heeft onder de naam ‘De Doorbraak’. Ze bestaat uit burgers die de wereld willen verbeteren, te beginnen in de Achterhoek. De naam is treffend gekozen. De groep wil grenzen en bestaande denkpatronen doorbreken. Vrij denken zonder beperkingen en vrij van politieke kleuren. Dromen, idealen delen en zo elkaar inspireren en bewegingen op gang brengen. ‘Liefst kruipen we daarbij in de huid van een vierjarige’ legt een van de leden uit, ‘een twaalfjarige denkt al in beperkingen, een vierjarige niet, die barst van de fantasie’.
‘De Doorbraak’ organiseert sinds vorig jaar bijeenkomsten waarbij themagewijs allerhande onderwerpen aan de orde komen: van natuur en landschap, onderwijs, gezondheid, tot basisinkomen en leven in deze tijd. De toegang is gratis en iedereen mag meepraten.
De bijeenkomsten worden steeds enthousiaster bezocht en blijken daarmee te voorzien in een onuitgesproken behoefte. Een van die bijeenkomsten heeft al geleid tot de realisatie van een groen lint in de Oude IJsselstreek.
Hans Alberse, één van de dragende leden van ‘De Doorbraak’ vertelt ons deze avond over achtergrond, ontstaan, opzet en doel van de groep. Het grootste deel van de avond wordt evenwel ingeruimd om ons in de vorm van een soort workshop kennis te laten maken met de zo succesvolle Achterhoekse methode van modern vrijdenken. We zitten daartoe in een kring en gaan onder zijn leiding met elkaar in gesprek.
Het thema is: Hoe zie je jouw rol als burger, als inwoner.

Hans Alberse (1955) is adviseur en trainer. Hij begeleidt raadsleden, griffiers, wethouders en burgemeesters in het versterken van de lokale democratie. Voorheen was hij (PvdA-) raadslid en wethouder van Rheden (1994 -2001), burgemeester van Lingewaal (2001 – 2006) en burgemeester van Oude IJsselstreek (2006 – 2015).
Alberse is ervan overtuigd dat veel inwoners graag willen meewerken en mee beslissen om hun leefomgeving te verbeteren en meer greep te krijgen op hun eigen leven. Veel raadsleden, collegeleden en ambtenaren willen dat ook en zoeken naar nieuwe wegen. Toen hij zelf wethouder in Rheden was introduceerde hij het begrip ‘beginspraak’ om meer macht aan inwoners te geven. Als burgemeester voerde hij onder andere raadsrotondes, een burgerjury en een burgerbegrotingsforum in om inwoners meer directe invloed te geven.