Meer dan 100 energiecoöperaties hebben zich via provinciale koepels verbonden in een brede beweging met een eigen energiemaatschappij: Energie Van Ons. De 19 Drentse energiecoöperaties hebben zich gebundeld in de De Drentse KEI (Koepel Energie Initiatieven); dit aantal breidt zich steeds meer uit.

Energiecoöperatie duurzaam Assen (EdA) is één van die Drentse coöperaties en heeft inmiddels een tweetal opwekprojecten gerealiseerd; de eerste op het warenhuis van Vanderveen, de andere op de kernenloods van de NAM (Zonnemaat I). De EdA is momenteel op zoek naar meer bedrijfsdaken.
Daarnaast wordt de coöperatie voor 50% mede-eigenaar van de energietuin Assen Zuid en van de installatie op de zandwinplas in Ubbena. In 2022 kunnen Assenaren dan Asserstroom kopen via de coöperatie.
De coöperatie ondersteunt ook buurtprojecten om energie uit te wisselen (zoals rond de Houtlaan) of om te verduurzamen (Dorpsbelangen in Loon).