Agenda Groningen

 

28 jan

Darwin Day: Evolutie en de oorsprong van het menselijk gedrag

De Werkgroep Lezingen organiseert in de eerste helft van 2018  op drie zondagmiddagen om 14:00 uur een bijeenkomst in het Humanistisch Centrum (W.A. Scholtenstraat 2, Groningen). Eerst zal er een  inleiding zijn door een van de leden van de afdeling, en aansluitend is er discussie en een gezellig samenzijn.

Dit is de eerste van die lezingen.

 

Darwin Day: Evolutie en de oorsprong van het menselijk gedrag

Inleiding door Victor Bom, biochemicus en humanist

Door publikatie van Darwin’s “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” (Over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie, of het behoud van bevoordeelde rassen in de strijd om het bestaan) in 1859 en “The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex” (De afstamming van de mens en selektie in relatie tot sekse) in 1871 is ons mensbeeld ingrijpend gewijzigd. Wij zijn géén hogere wezens door een God naar zijn evenbeeld geschapen, máár, net als andere bestaande organismen, de uitkomst van een miljarden-jaren-lang evolutionair proces dat uitgaat van enerzijds veranderingen (mutaties) in de erfelijke aanleg van individuele organismen en anderzijds natuurlijke selectie op verschillende niveaus. Acceptatie van dat idee in onze maatschappij lukt beter voor onze lichamelijke dan voor onze geestelijke kenmerken: lang en breed is volgehouden dat onze cognitieve vermogens en gevoelens volstrekt uniek zijn. Dat standpunt is nauwelijks meer te handhaven door onderzoek van de laatste 2-3 decennia en met name primatoloog Frans de Waal heeft velen de ogen geopend met zijn boeken over onderzoek naar het gedrag van dieren. Er zijn geen menselijke gevoelens die niet bij mensapen zijn waar te nemen en ook typische menselijke vermogens als zelfbewustzijn, intelligentie, empathie, rechtvaardigheidsgevoel en samenwerking zijn bij mensapen en sommige andere apen en dieren duidelijk te vinden, vaak alleen aantoonbaar in geniaal opgezette gedragsexperimenten.

Tijdens deze bijeenkomst zal Victor een inleiding geven over evolutie en de boom van het leven alsmede enkele gedragsstudies bespreken, mede aan de hand van enkele zeer aansprekende filmpjes, waaruit een grote gelijkenis in gedrag van mens en dier naar voren komt. De informatie en beelden zullen zeker discussie uitlokken.