beeld Trage Vragen

Actuele vraagstukken – zoals over klimaat, ras, gender en presteren – raken ons persoonlijk en roepen vragen bij ons op. Ze zijn niet een-twee-drie te beantwoorden en vragen om de ontwikkeling van betekenis. Het zijn zogeheten ‘trage vragen’. Deze vragen roepen om reflectie- en bezinningsruimte, waardoor we meer beseffen waar het bij ons over gaat om vervolgens vanuit daar te leven. Het gaat dus om bezinning op de bronnen van je eigen handelen, wat verdieping en richting geeft, zowel persoonlijk als maatschappelijk.

Juist in een tijd van snelheid en doorgaan, is het belangrijk stil te staan om zodoende doorvoelde en doordachte stappen te kunnen zetten. Daarom organiseert het Humanistisch Verbond deze cursus. Om je te inspireren, begeleiden en activeren om aan de slag te gaan met wat echt belangrijk voor je is, en (samen) te zoeken naar antwoordrichtingen. Met je eigen leven en de voelsprieten die daarin zijn ontwikkeld als uitgangspunt.

Je leert in deze cursus om te handelen vanuit een bezinning op wat volgens jou waardevol is. Door gedegen en gegrond bezig te zijn met levensvragen, ontwikkel je een voedingsbodem vanwaaruit je krachtig en zinvol de wereld tegemoet kunt treden.

Datums reeks van 4 maandagavonden:
maandag 13, 20 en 27 november en 4 december 2023
van 19:00 – 22:00 uur

Locatie Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2, Groningen Google Maps
* Locatie is rolstoeltoegankelijk, er is een rolstoeltoilet.

Docent Roland Wolbink 

Prijs (inclusief koffie/thee):

€ 140 standaard
€ 75 leden Humanistisch Verbond
€ 60 bij minimum inkomen en studenten
€ 37,50 leden Humanistisch Verbond met een minimum inkomen

Maximaal 9 personen kunnen deelnemen.

Wil je meedoen? Meld je nu aan, onderaan op deze pagina.

Ja ik doe mee

docent Ronald Wolbink

Docent: Ronald Wolbink
Ronald Wolbink is praktisch filosoof, socratisch gespreksleider en schrijver van het boek ‘Levenskunst à la Montaigne’. Hij promoveerde in 2012 op zijn filosofisch proefschrift ‘De coach, de begeleider van de laatste mens’. Hij doceert levenskunst en filosofie bij het Humanistisch Verbond. Daarnaast heeft hij een bureau voor filosofische gesprekken en coaching. Centraal in al zijn werk staat het in gesprek zijn, en het leren van eigen ervaringen.

Programma

We staan stil bij de vragen van jouw leven en hoe die verweven zijn met een maatschappelijk thema dat je aan het hart gaat. Zo verbinden we persoonlijk en sociaal, waarbij er aandacht is voor wat je voelt, en dat wat van belang is voor jouw leven. Je leert om te handelen vanuit een bezinning op wat volgens jou waardevol is. Door gedegen en gegrond bezig te zijn met levensvragen, ontwikkel je een voedingsbodem vanwaaruit je krachtig en zinvol de wereld tegemoet kunt treden.

1: Introductie en opstellen trage vraag
Je leert de basisvoorwaarden voor goede reflectie en hoe je daarvoor kunt zorgen. En je formuleert een persoonlijke trage vraag. Een vraag die verbonden is met een maatschappelijk thema waardoor jij geraakt wordt. Een vraagstuk waar je hart naar uit gaat.

2: Aanscherpen eigen maatschappelijk thema
Je reflecteert op het maatschappelijk thema waar jij je persoonlijk mee verbonden voelt en wat dat betekent voor je trage vraag.   Aan de hand van persoonlijke waarden stel jij een handelingsexperiment op, om zo te beginnen met het inbrengen van jezelf in de wereld. Zo ontdek je het brandpunt in jouw thema; waar het persoonlijke verbonden is met het maatschappelijke .

3: Uitdiepen trage vraag
We reflecteren op de meerstemmigheid die altijd aanwezig is in dit soort vraagstukken. Zo krijg je meer inzicht in de verscheidenheid van je vraag en erkenning van menselijke complexiteit. Want als het makkelijk en eenduidig was om vanuit je eigen waarden te leven, deden we dat allemaal, elke dag.

4: Terugkijken en vooruitkijken
Leren van ‘piekmomenten’ is minstens zo belangrijk als kijken naar problemen. We staan stil bij wat je geleerd hebt en wat er eigenlijk al te vieren is rond jouw trage vraag. We proberen aan te sluiten bij het ‘juiste midden’, waar jij precies in de flow zit. We eindigen met een denkoefening gericht op de toekomst. Welke stappen ga je zetten na deze cursus?

Veelgestelde vragen

Is voorkennis vereist voor deze cursus?

Nee, er is geen voorkennis nodig. Iedereen kan meedoen. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Ben je veel tijd kwijt buiten de cursus om?

De huiswerkopdrachten vragen niet heel veel tijd, maar de reflectie zal je wel bezighouden. Het is immers thematiek die voor jou persoonlijk relevant is en dus ook speelt in je dagelijks leven. Dat maakt het juist zo boeiend.

Ga je in deze cursus ook je mening aanscherpen over thema’s die je bezighouden?

Wanneer je stil staat bij wat van betekenis is voor jou, zal je ook tot een scherper beeld komen hoe je over bepaalde thema’s denkt. Dat is echter niet het doel van deze cursus. In deze cursus draait het niet om meningsvorming, maar om persoonlijke betekenisontwikkeling.

Heb je een andere vraag?

We staan je graag te woord. Neem contact op.

Aanmelden