Op 27 februari organiseren we weer een cursusdag in de Kapel, ’s Gravelandseweg 144, Hilversum met de docent Jos de Wit.
Bij de Verlichting wordt over het algemeen gedacht aan mannen als Voltaire, Rousseau, Diderot en Kant. Minder bekend is dat de Verlichting als sociaal-culturele en filosofische beweging voor een belangrijk deel ook door vrouwen werd gedragen. In de eerste plaats vanwege de grote rol die vrouwen speelden in het dagelijks leven van de grote filosofen, bijvoorbeeld Emilie du Châtelet, de minnares, intellectuele vriendin en ondersteunster van Voltaire. Daarnaast speelden vrouwen een sleutelrol bij het bij elkaar brengen van de geleerde mannen door de vele door vrouwen opgerichte salons en filosofische kringen.
De cursusdag Vrouwen van de Verlichting wil twee van deze originele vrouwen uit de Verlichting voor het voetlicht brengen Deze vrouwen zijn:
• Belle van Zuylen (1740-1805), van Nederlandse, adellijke komaf, die zich na haar huwelijk in Zwitserland vestigde. Met haar uitgaven Le Noble, Lettres Neuchâtelloises en Mistress Henley zette zij zich af tegen de archaïsche adellijke en vrouwonvriendelijke omgangsvormen, maar ook tegen dogmatische levensopvattingen in het algemeen.
• Germaine de Staël (1766-1817), dochter van de schatrijke Zwitserse bankier en Frans minister van financiën Jacques Necker, die van dichtbij actief de Franse Revolutie meemaakte en de grote politieke tegenspeelster werd van Napoleon. Ze schreef politieke essays en romans en onderhield intensieve contacten met een grote internationale kring van schrijvers, filosofen en staatslieden.
Betaling: €25(leden)/ € 35 (neit-leden) storten op bankrekening nl 31 trio 0198 3781 57
t.n.v. Humanistisch Verbond ’t Gooi, Naarden, vermelding van ‘cursusdag’
Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie
[email protected] of 06-10832198