Dinsdagen 4, 11, 18 en 25 juni 2019

10.30 tot 12.30 uur

Locatie: Presentatiestudio, Zwaardstraat 16 (met OV te bereiken met trams  1 en 11 en bus 26).

Met zijn roman Doctor Faustus (1947) gaat Thomas Mann terug naar een in Duitsland welbekend verhaal uit de Europese literatuurgeschiedenis: De Faustmythe. In vier sessies behandelt Trixie Hölsgens middels tekstfragmenten en achtergrondinformatie de gehele roman.

In de Faustmythe staat het streven naar macht en kennis en het daarmee samenhangende duivelspact centraal. De roman gaat echter verder dan de mythe: het is ook een historische en maatschappelijke roman over Duitsland. Daarnaast is het een roman over muziek: complexe kunsttheoretische uitweidingen maken de romans soms ontoegankelijk.

De ondertitel luidt: Das Leben des Deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. In de roman vertelt de burgerlijke humanist Serenus Zeitblom over het leven van de geniale componist Adrian Leverkühn. Thomas Mann plaatst zijn verteller in de jaren ’43-’45, waardoor de Tweede Wereldoorlog en de biografie van Leverkühn in de vertelling op fascinerende wijze aan elkaar gekoppeld zijn.

Opzet van de colleges:

  • Tekstanalyse
  • Historische achtergronden
  • Filosofische achtergronden
  • Ontstaansgeschiedenis

Kosten: € 85,- voor leden; € 95,- voor niet-leden. Het betreffende bedrag kan gestort worden op banknummer NL97 TRIO 019 8435 363 o.v.v. Cursus Thomas Mann 2019.

Aanmelden: (t/m 24 mei) via [email protected] .

Zie ook: https://www.humanistischverbonddenhaag.nl.