Maandag 21 september, 2 november, 14 december, 25 januari, 8 maart, 19 april 14-16 uur.
De Kapel, (voorlopig tijdens corona kerkzaal) ’s Gravelandseweg 144, 1217GA Hilversum
Prijs: € 42 (leden), € 54 (niet-leden)/ zes bijeenkomsten

Een Socratisch gesprek is een filosofisch gesprek volgens de socratische methode, een dialoog op basis van samenwerking in de gespreksgroep.
Het is een gezamenlijk zelfonderzoek aan de hand van een uitgangsvraag die als een rode draad door het gesprek loopt en die we koppelen aan een eigen ervaring.
Vooroordelen zetten we opzij.
Met een open mind gaan we het gesprek in.
Socrates ging het om zelfkennis, inzicht krijgen in je eigen aard, in de doelen en drijfveren van je handelen.
Daar zal het in deze gesprekken ook om gaan.
Kritisch kijken naar jezelf, reflecteren en openstaan voor inzichten van de anderen bieden je een bredere en diepere kijk op levensvragen.
Wie zin heeft in verdieping, daar de rust en tijd voor neemt, is van harte welkom.
Betaling: € 42, € 54 storten op bankrekening nl 31 trio 0198 3781 57
t.n.v. Humanistisch Verbond ’t Gooi, Naarden, vermelding van ‘socr.gesprek’
Aanmelding (noodzakelijk) en/of informatie hv.gooialmere@upcmail.nl of 06-10832198