Mens zijn zonder god hemel hoger

Vanaf de 17e eeuw begonnen denkers zich te buigen over de vraag hoe lastige vraagstukken over maatschappij, ethiek, leven en liefde doordacht konden worden nu het religieuze fundament steeds verder begon af te brokkelen. Aanvankelijk werden nieuwe, onbetwijfelbare fundamenten gezocht, zoals rationaliteit, wetenschap of transcendent bewustzijn. Pas in de tweede helft van de 20e eeuw waren denkers in staat om zich los te denken van dergelijke fundamenten. Dat leverde nieuwe en verhelderende ideeën op over eeuwenoude vraagstukken. Juist voor het hedendaagse, steeds complexer wordende moderne leven, blijken deze ideeën verrassend relevant. In deze cursus worden hedendaagse filosofische theorieën van verschillende denkers ingeleid en bediscussieerd.

Wanneer: reeks van 5 woensdagavonden: 9, 16 en 23 februari en 2 en 9 maart 2022, van 19:30 – 22:00 uur

Locatie: Humanistisch Centrum W.A. Scholtenstraat 2, Groningen Google Maps
* Deze locatie is rolstoeltoegankelijk, er is een rolstoeltoilet.

Docent: Ronald Hünneman

Prijs voor de hele cursus (inclusief en koffie/thee):
€ 75

Meedoen? Aanmelding kan per e-mail via [email protected].
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een factuur.

Ja ik doe mee

Ronald Hünneman

Docent: Ronald Hünneman
Ronald Hünneman studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Later was hij daar 12 jaar als docent verbonden de studie Kunsten, Cultuur & Media. Hij geeft al ruim 25 jaar filosofieonderwijs, waarbij de alledaagse relevantie van filosofische theorieën centraal staat. Hünneman schreef ‘Aphroditisch hedonisme’ en ‘Pijnlijke contacten’. In cursussen, stand-up filosofie en theater wil hij mensen aan het denken zetten, vastgeroeste denkpatronen loswrikken, om zo meer ruimte te krijgen voor nieuwe denkwegen.

Programma


Het programma van deze cursus beslaat vijf dagen. Hieronder lees je welke thema’s per keer centraal staan.

1: Else Barth over de dichotome ordening van denkbeelden

Hoe rationeel is rationaliteit? Aan welke onvermoede krachten staat het intuïtieve denken van mensen bloot? Zijn mensen zomaar in staat tot het zelfstandig opbouwen van een
wereldbeeld?

2: Mark Rowlands en Elisa Aaltola over dierenrechten

Waarom zouden dieren rechten hebben? Krijgen ze die van ons, mensen? Hoe kunnen we de verhouding tussen mensen en niet-menselijke dieren doordenken?

3: Judith Shklar en Richard Rorty over wreedheid en ironie

Wat betekent het om als mens niet wreed te zijn? Hoe overtuigd kun je zijn van je eigen denkbeelden? Wat is ironie, en welke rol speelt het?

4: Michel Onfray en Ronald Hünneman over humaan hedonisme

Wat is atheïsme? Zijn mensen wel werkelijk atheïst? Welke gevolgen heeft atheïsme de wijze waarop je je leven inricht?

5: Martha Nussbaum en Esther Perel over liefde

Wat is liefde? Wat is de rol van liefde in een bevredigend leven?

Aanmelden

Aanmelding kan per e-mail via [email protected].
Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een factuur.