Je gaat op zoek naar humanistische inspiratiebronnen en nieuwe perspectieven. Door filosofische teksten van hedendaagse denkers, reflectie en gesprekken met de docent en met medecursisten verken je fundamentele vragen van deze tijd en wat humanisme kan betekenen voor je antwoord.

Wanneer:  Maandagavonden 21 & 28 oktober, 18 & 25 november van 19.30 – 22.00 uur

Docent: Ronald Wolbink

Prijs (inclusief reader en koffie/thee):
€ 120
€ 75 leden Humanistisch Verbond
€ 60 bij minimum inkomen en studenten
€ 37,50 leden met een beperkt inkomen

Aanmelden via de website cursushumanisme.nu
Voorkennis is niet vereist. Er is plaats voor maximaal 15 cursisten.

Ja ik doe mee

Ronald Wolbink, docent van de cursus

Docent: Ronald Wolbink
Ronald Wolbink studeerde bedrijfskunde en volgde opleidingen op de terreinen filosofie, supervisiekunde en coachen. Hij promoveerde in 2012 op een filosofisch proefschrift met als titel De coach, de begeleider van de laatste mens. In 2017 verscheen zijn boek Levenskunst à la Montaigne. Hij doceert levenskunst en (organisatie)filosofie in het hbo, bij het Humanistisch Verbond en aan de Internationale School Voor Wijsbegeerte. Daarnaast heeft hij een bureau voor filosofische gesprekken, supervisie en coaching.