Media, markt en technologie veranderen je leven. Hoe blijf je je eigen, bewuste keuzes maken? In totaal vier dagdelen verzamel je nieuwe inzichten en krijg je een onbevangen blik op jezelf als mens in de 21ste eeuw.
Bas Nabers van het Hoofdbureau (vormgever cursus) stelt: “Door onbevangen na te denken, leren we veel over onszelf en de wereld waarin we leven.
De cursus heeft de volgende thema’s:
1. Verbondenheid,
2. Mens en aarde,
3. Technologie,
4. Praktische Wijsheid.

Dagdeel 1: Verbondenheid
Autonomie is een ideaal dat we mogen koesteren. Maar zijn mensen niet ook ten diepste op elkaar aangewezen? Is het tijd voor een afhankelijk-heidsverklaring?
Wat neem je mee naar huis?
Je hebt een breder begrip van autonomie, verbondenheid en je relaties met anderen. Misschien ga je vanaf nu wel andere keuzes maken?

Dagdeel 2: Mens en aarde
Dwingt klimaatverandering ons tot een technische oplossing of tot een morele heroriëntatie? Deze bijeenkomst is geen lesje doemdenken, maar een zoektocht naar een “waarachtiger” omgang met onszelf en leven op aarde.

Wat neem je mee naar huis?
Je bent je meer bewust van jouw omgang met natuur en aarde. Je herkent verschillende manieren om de natuur te benaderen en kunt deze toepassen in je leven.

Dagdeel 3: Technologie
Technologie is niet “goed” of “slecht”, maar wel invloedrijk. Op ons dagelijks leven en op de hele wereld. Hoe kan deze omgang met technologie bijdragen tot een goed leven? Met speciale aandacht voor: aandacht.
Wat neem je mee naar huis?
Je hebt meer grip op de rol van technologie in jouw leven.

Dagdeel 4: Praktische Wijsheid
Vaak wordt gezegd: ieder z’n eigen mening. Maar wat betekent wijsheid dan nog? Wie heeft “de wijsheid” in pacht?
Wat neem je mee naar huis?
Je hebt meer inzicht in je eigen, praktische wijsheid en wat jij belangrijk vindt.

Docent: Ronald Wolbink
Ronald Wolbink studeerde bedrijfskunde en volgde opleidingen op de terreinen filosofie, supervisiekunde en coachen. Hij promoveerde in 2012 op een filosofisch proefschrift met als titel De coach, de begeleider van de laatste mens. In 2017 verscheen zijn boek Levenskunst à la Montaigne. Hij doceert levenskunst en (organisatie)filosofie in het hbo, bij het Humanistisch Verbond en aan de Internationale School Voor Wijsbegeerte. Daarnaast heeft hij een bureau voor filosofische gesprekken, supervisie en coaching.

Kosten inclusief reader
€ 75,00 voor HV leden; € 60,00 bij minimum inkomen en voor studenten en € 37,50 voor leden met een beperkt inkomen.
Exclusief € 5,00 voor de koffie/thee en eenvoudige lunches.

Aanmelden
bij het Landelijk Bureau van het HV: www.cursushumanisme.nu