2023-04 NVC2

Polarisatie is een belangrijk thema, zeker onder Humanisten die vaak geloven in vrij denken en een eigen mening ontwikkelen. Bij onze bijeenkomsten is meermaals de vraag teruggekomen hoe we omgaan met andersdenkenden, en hoe we de discussie kunnen blijven voeren zonder te eindigen in een conflict dat ons verder uiteen drijft van andere groeperingen.

NVC is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg. Hij deed jarenlang onderzoek naar communicatie die bijdraagt aan contact en samenwerking. Wereldwijd wordt GC benut om verbinding te versterken. ‘Geweldloos’ duidt hierbij op een intentie: het gaat om verbinding waarbij ieders behoefte telt.In het hart van Geweldloze Communicatie schuilt een bewustzijn van behoeften die we als mens delen. GC stelt mensen in staat om, aan de hand van concreet te oefenen vaardigheden, verbinding te maken met de eigen behoeften én die van anderen, zodat gesprekken leiden tot samenwerking die energie geeft, vertrouwen bouwt en duidelijkheid biedt. Geweldloze Communicatie is daarmee ook verschillende dingen voor verschillende mensen: een manier om de verbinding met zichzelf te versterken die leidt tot meer keuzevrijheid, een set vaardigheden om dialoog aan te gaan óf een manier om de samenwerking in bijvoorbeeld opvoeding, onderwijs en organisaties te veranderen. Tijdens deze avond proeven we op een interactieve manier wat GC te bieden heeft.

Kosten: Slechts €5,00 (Het merendeel wordt gedragen door het Humanistisch Verbond.)
Aanmelden: [email protected]

Christiaan Zandt

Christiaan Zandt werkt sinds 2006 met Geweldloze Communicatie als trainer en mediator. Hij studeerde geschiedenis in Groningen en verschoof door de jaren heen zijn aandacht naar wat er in dit huidige moment tussen mensen speelt.

Meer info: