Wilde aarde, mensen in een berglandschap
Beeld door: Bas Nabers

Bas is filosoof en een liefhebber van wilde natuur. In zijn werk brengt hij zijn fascinatie voor de filosofie en wilde plekken samen.

Hoe staan we er eigenlijk voor, als bewoner van de aarde? En hoe staat de aarde ervoor, met ons als bewoner? Volgens sommige wetenschappers zijn we aanbeland in een nieuw tijdvak, het antropoceen: het tijdperk waarin mensen overal op aarde sporen nalaten, met waarschijnlijk catastrofale gevolgen.

In de kranten lees je er genoeg over: ontbossing, vervuiling, smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten. Onze impact is enorm. Tegelijk laat de aarde zich niet temmen, zij blijkt niet het passieve decor van onze mensengeschiedenis. Wel is ze de bodem onder onze voeten, de zee aan onze dijken, het water in onze rivieren, de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, de bron van alle leven dat we kennen. De ontmoeting daarmee kan ontroeren maar ook choqueren en huiver oproepen. bos en stad.

De huidige tijd vraagt om actie, maar ook om bezinning. Want alle verandering begint met een verandering in perspectief. In deze cursus laat Bas Nabers zien dat de erkenning van het wilde in de natuur daarbij cruciaal is: het wilde, andere leven dat om ons heen uitsterft of dreigt uit te sterven; het wilde dat zich niet laat temmen, ongevraagd weer kan opduiken en ons aan de broosheid van ons mensenleven herinnert. Huidige ontwikkelingen confronteren met vragen over wie en wáár we zijn.

Hoe staan we er eigenlijk voor, als bewoner van de aarde? En hoe staat de aarde ervoor, met ons als bewoner? Die vragen staan centraal in deze cursus. Steeds gaat het om een bezinning op wie we zijn en wáár we zijn.

In vier bijeenkomsten duiden we de huidige situatie, die wetenschappers het antropoceen noemen; onderzoeken we welke betekenissen natuur voor ons heeft; en laten we ons inspireren door pioniers van een nieuwe, ecologisch georiënteerde ethiek. Verrijkend en weergaloos actueel.

Datums en prijs

Wanneer reeks van vier vrijdagmiddagen:
12 mei, 19 mei, 26 mei en 2 juni 2023,
van 14:30 – 16:30 uur (met pauze)

Locatie Spiegelkerk, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34, Bussum Google Maps

Docent Bas Nabers

Prijs (inclusief koffie/thee):
40 minimuminkomen
€ 80 standaard
€ 60 leden Humanistisch Verbond

Aanmelden [email protected] of 06-10832198
en daarna bedrag storten op rekening nl 31 trio 0198 3781 57
t.n.v. HV Gooi Vecht Almere met vermelding van ‘Ethiek’

Bas Nabers

Docent: Bas Nabers
Bas Nabers is filosoof en liefhebber van wilde natuur. In zijn werk brengt hij zijn fascinatie voor de filosofie en wilde plekken samen. Hij studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen, Nijmegen, Tübingen en Berlijn. Sinds 2014 werkt hij als filosoof, na een kort verblijf als gids in Lapland. Ook begeleidt hij bezinning en omzwervingen in de wilde stad. Bas brengt belangrijke levensthema’s en filosofische vragen graag tot leven.

“Verwondering is het begin van alle filosofie. Het is ook de kracht die ik op wilde plekken vind.” – Bas Nabers

Uil - Ethiek van een wilde aarde

Programma

In vier bijeenkomsten onderzoeken we waar we staan en welke betekenissen (wilde) natuur voor ons heeft. Daarbij laten we ons inspireren door geofilosofen en pioniers van een ecologisch georiënteerde ethiek. Deze onderwerpen staan centraal:

1. Welkom in het antropoceen!
2. Terug naar de natuur – maar welke dan?
3. Landschap, lijf en vitaliteit
4. Wat zegt ons ecologisch geweten?

‘Plotseling dringt een diep gevoel bij je binnen, een gevoel dat je nooit eerder hebt gehad, namelijk dat je een bewoner van de aarde bent, dat dát je ware identiteit is.’ Zo omschreef astronaut Oleg Makarov zijn ervaring toen hij vanuit de ruimte terugkeek naar onze planeet. Prachtige woorden, waarmee hij niet alleen een gevoel van verwondering en verwantschap uitsprak, maar ook een sluimerende zorg. – Bas Nabers

Wil je eens goed stilstaan bij de betekenis van natuur in jouw leven? Zoek je bezinning en inspiratie in een tijd waarin alle natuur door mensen lijkt te worden gecontroleerd? Wil je filosoferen over onze plek op aarde en onze relatie als mens tot de natuur? Doe dan mee met deze cursus.

Aanmelden