Een duurzaam leven, de zorg voor de aarde, het verminderen van de klimaatvervuiling en de plastic soep, we willen het allemaal. Maar met een zuinigere auto, spaarlampen en netjes je afval scheiden ben je er tegenwoordig niet meer. Duurzaam leven wordt steeds complexer. Niet in de laatste plaats omdat we overspoeld worden met informatie. Bijna dagelijks worden we op de hoogte gesteld van het effect dat dat ons moderne leven heeft op ons leefklimaat.

Het stelt ons voor praktische keuzes lijkt het. Keuzes zoals het nooit meer kopen van plastic of het niet meer eten van aardbeien in de winter. Maar op basis waarvan maken wij deze keuzes? Wat wij doen en wat wij laten, hangt af van de waarden die wij aanhangen, wat wij belangrijk vinden en hoe wij over de dingen denken.

Met de intentie een duurzaam leven te willen leiden zien we ons ook voor vele vragen gesteld die van morele en filosofische aard zijn.

We gaan hier o.a. in op de kunst van het kiezen, de omgang met de eigen verlangens, de vraag voor wat en voor wie we allemaal verantwoordelijk zijn. We onderzoeken hoe de keuze voor een duurzaam leven kan bijdragen aan zingeving in dit leven en we gaan op zoek naar inspirerende voorbeelden.

In de cursus worden feiten, data en praktisch handelen gecombineerd met het gedachtegoed van klassieken en hedendaagse denkers. Thema’s die aan bod komen middels theorie, uitwisseling, discussie en praktische oefeningen: energie/brandstof, voeding, klimaat, afval, consumeren/consuminderen, bevolkingsgroei.

Data: maandagen 28 oktober, 4, 11 en 18 november 2019

Docent: Silvia Benschop

Prijs:
€ 120 standaard
€ 75 leden Humanistisch Verbond

Aanmelden: U kunt zich voor deze cursus opgeven door een email te sturen aan
[email protected]