Agenda Werkgroep Lelystad-Dronten

Cursus: Andere kopstukken van het Humanisme

20 mrt

Cursus: Andere kopstukken van het Humanisme

Docent: Jos de Wit

Jos de Wit heeft geschiedenis gestudeerd in Leiden, een aantal modules aan de
Universiteit voor Humanistiek gevolgd en de basisopleiding Geschiedenis van de
Filosofie aan de ISVW gedaan. Sinds 1994 is hij lid van het Humanistisch Verbond.
Naast zijn werk als onderzoeker bij het Tympaan Instituut geeft hij sinds 2003
cursussen over kopstukken van het Humanisme voor verschillende afdelingen
van het HV in het land.

5 bijeenkomsten op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur
De cursus is een vervolg op de cursus Kopukken van het Humanisme.
De 5 filosofen die besproken worden zijn:

20 maart  Siddharta, meer bekend als Boeddha, omdat hij als mens met een roeping vanuit
        zijn eigen innerlijke zoektocht ernaar gestreefd heeft het menselijk lijden te verlichten.

27 maart  Averroësof Ibn Rusj. Een middeleeuwse Islamitische filosoof, die Aristoteles heeft
        herondekt en heeft doorgegeven aan de Westerse filosofie. Met Aristoteles streefde
        hij naar een rationele verklaring voor natuur en schepping en kwam daarmee in
        conflict met de Islamitische orthodoxie.
3 april Spinoza, die God, de Bijbel, de schepping en de mens als natuurlijke en menselijke
         voortbrengselen zag en daardoor in conflict kwam met de Joodse orthodoxie en het
         kerkelijk gezag. Hij wordt gezien als de aanstichter van de radicale Verlichting.
10 april  Nietzsche, de ‘filosoof met de hamer’, die vanuit het perspectief van de oosterse
         filosofie en het klassieke heidendom een radicale kritiek op de Christelijke moraal en
         het Godsbesef heeft verwoord en tegelijk heeft gezocht naar een nieuwe weg om tot
         innerlijke wasdom te komen.
 17 april Hannah Arendt, de Joodse filosofe en leerlinge van Heidegger, die vanuit eigen
        ervaringen de totalitaire samenleving aan de kaak heeft gesteld en tevens de
       ‘banaliteit van het kwaad’, dat in ons allen huist.
        Met haar onvermoeibare pleidooien voor het kritisch nadenken staat zij ook voor
        een kritisch humanisme, dat elke aanspraak op absolute waarheden en overtuigingen 
        ter discussie stelt.

Aanmelden voor 13 maart 2018 bij Frank Beetsma, per mail: f.beetsma@upcmail.nl

Onkosten € 120,00;   leden HV € 85,00   inclusief koffie/thee en reader.
Rekeningnummer: NL92TRIO0198434774 tnv HV Lelystad-Dronten
Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar

Dinsdagd