Onder leiding van Iris Springvloet, studentenpastor bij het Arnhem Student Point en afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek, gaan
we in gesprek met (internationale) studenten over het thema vrijheid. Hoe ervaren we vrijheid? Welke culturele aspecten spelen mee? Hoe gaan
we om met vrijheid en met verschillende ervaringen? Wat zijn de verschillen tussen het land van herkomst en Nederland?

De voertaal is Engels. Indien nodig kan er vertaald worden.
Toegang gratis | Aanmelden via [email protected] of 026-3332449