Borst en Gaemers vragen zich af:

  1. Waarom het maar niet lukt het zo te organiseren dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.
  2. Waarom gaat het altijd over geld?
  3. Ligt de werkelijke oorzaak van dit onvermogen niet veel dieper dan de beruchte systemen in zorg?
  4. Hoe staat onze samenleving tegenover diegenen die meer hulp en zorg nodig hebben dan zij zelf kunnen organiseren?
  5. Wat zegt dat over onze houding tegenover kwetsbaarheid?