Werkgroep ‘Visie 2020’ van landelijk Humanistisch Verbond organiseert na half augustus in de afdelingen visiebijeenkomsten om ideeën en wensen van leden te inventariseren voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan. De inventarisatie levert een longlist op van ideeën van leden, sympathisanten en medewerkers voor de landelijke Algemene Ledenvergadering op 21 november 2020.

Op die ALV wordt de longlist door een stemming onder leden omgezet in een shortlist. Die shortlist gebruikt het hoofdbestuur, in samenwerking met het landelijk bureau, voor het bepalen van de beleidsthema’s voor het HV-meerjarenbeleidsplan vanaf 2021.

In Arnhem is de visiebijeenkomst op zaterdag 29 augustus om 11.00 uur voor leden van HVAR en omliggende afdelingen. Daar kunt u meepraten over uw wensen en ideeën voor het HV in de nabije toekomst.

De gespreksleiders zijn Marco Oostdijk (HV Den Haag) en John Geurts (HV Rotterdam-Rijnmond). Landelijk HV hoopt op een goede opkomst, zodat de mening van leden duidelijk wordt. U bent van harte uitgenodigd (maximaal 30 deelnemers).

Aanmelden vóór 23 augustus via [email protected] of 026-3332449