Hoofdzonden.

Als deugden richtlijnen zijn in de vorming tot deugdelijk burger, wat is dan de betekenis van de tegenhangers van deugden, de ondeugden of zonden? Culturele ontwikkeling verloopt vaak sneller dan biologische evolutie. We gaan relaties onderzoeken tussen gedrag van onbeschaafde oermensen, (hoofd)zonden, en de ontwikkeling tot moderne wereldburger.

Inleider: Drs. Ron Muijzer (mens- en taalwetenschapper)

Kosten deelname €10,- p.p. per bijeenkomst. U kunt contant betalen aan de zaal, of dit bedrag storten op bankrekeningnummer

NL 16 TRIO 0198 3836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân.

Wanneer u zich vooraf inschrijft voor het bijwonen van alle lezingen geldt een gereduceerd tarief van €50,- (voor de hele serie). Wanneer u geld overmaakt, graag vermelden welke inleiding/inleidingen het betreft.

Informatie

www.humanistischverbond.nl

www.theaterdebres.nl

Vragen [email protected]  of app/sms naar: 06-33781823