In het kader van Arnhem in dialoog organiseren Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek en Nivon Arnhem e.o. op maandag 4 november een dialoogtafel in De Wasserij.

Arnhem in Dialoog is de lokale variant van de jaarlijkse landelijke Dag van de Dialoog. De Dag van de Dialoog is begonnen in de VS, waar men na 9/11 met elkaar in gesprek te ging, als reactie op de aanslagen. De eerste Dag van de Dialoog in Nederland was in 2002 in Rotterdam en is daarna uitgebreid over ons land. De Dialoog in Arnhem is dit jaar in de periode van vrijdag 1 t/m zondag 10 november en het thema is: Van wijkbewoner tot wereldburger.

Tijdens een dialooggesprek gaan mensen (die elkaar nog niet kennen) in gesprek over een vooraf vastgesteld thema. Om naar elkaar te luisteren en elkaar beter te begrijpen. Niet een standpunt staat centraal, maar interesse in anderen.

Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden: www.arnhemdialoog.nl.

U kunt zich daar inschrijven voor een tafel naar keuze, bijvoorbeeld in uw eigen wijk (als u in Arnhem woont).