Op 10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. Rond deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie en schrijven brieven voor mensen die onrecht wordt aangedaan. In onze regio worden in de week van 9 tot 15 december op tal van plaatsen schrijf- bijeenkomsten georganiseerd.
De inloop is vrij, dus je kunt op elk moment binnenkomen en meeschrijven.
Papier, kaarten, pennen en voorbeeldteksten liggen klaar.

Op onderstaande link staat alle informatie. Je moet voor de kaart even scrollen naar beneden. Specifiek voor Assen de volgende link.

Voor wie schrijven we dit jaar?
Dit jaar schrijven we voor tien jongeren.
Bijvoorbeeld voor de 23 jarige Yasamani Aryani uit Iran; ze durfde in het openbaar te spreken over de vrijheid om de kleding te dragen die ze wil, zoals geen hoofddoek. Dit kwam haar te staan op 16 jaar gevangenisstraf!
En voor Emil Ostrovko uit Wit-Rusland. Hij is als 17-jarige veroordeeld voor een drugsmisdrijf waar de eigenaar van een bedrijf schuldig aan is. Hij staat model voor duizenden andere jongeren die ook jarenlang gevangen zitten en dwangarbeid moeten verrichten voor kleine misdrijven die vaak niet door hen begaan zijn. De omstandigheden waaronder ze gevangen zitten zijn barbaars!
We schrijven naar autoriteiten en naar gevangenen zelf. Door al die brieven hopen we dat hun situatie verbetert: dat ze vrij komen, dat hun marteling stopt of dat ze bescherming krijgen. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt autoriteiten om iets te veranderen. Want niemand staat graag bekend als onderdrukker, folteraar of