hv_alv_13_april

Stuur een mail naar [email protected] om u alvast aan te melden.

Hieronder alle documenten die behandeld worden tijdens de vergadering.

0. Agenda Jaarvergadering april 2022

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 22 KB

1. Concept-notulen jaarvergdering 2021

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 16 KB

2. jaarverslag 2021

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 22 KB

3a. balans 31-12-2021 HVRR

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ⋅ 20 KB

3b. exploitatie 2021 HVRR

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ⋅ 22 KB

3c. toelichting balans en expoiltatierekening HVRR 2021

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 14 KB

3d. verklaring kascontrolecommissie HVRR 2021

3e. begroting HVRR 2020, 2021 en 2022

3f. toelichting begroting HVRR 2022

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 14 KB

4. rooster van aftreden

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 13 KB