Stuur een mail naar [email protected] om u alvast aan te melden.

1 Agenda Jaarvergadering april 2021

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

2 Ledenvergadering 2020

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

4a Jaarverslag 2020

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

5a Afrekening afd HVRR 2020

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

5b Begroting afd HVRR 2021

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

5c Balans afd HVRR 2020

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

5d Toelichting balans en exploitatierekening 2020

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

6 Rooster van aftreden

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

7a Stichting huisvesting afdeling HV Rdam

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

7b Financieel overzicht stichting Huisvesting

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet