Na een rondleiding houden we de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling Rotterdam-Rijnmond op de SS Rotterdam. Daarbij kijken we terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar en legt het bestuur financieel verantwoording af.

Met vriendelijke groet,

John Geurts
voorzitter