Agenda Den Haag

 

24 jan

Algemene Ledenvergadering / Nieuwjaarsbijeenkomst

ALGEMENE LEDENVERGADERING

donderdag 24 januari 2019

aanvang 17.00 uur

locatie: De Haagsche Kluis – Tuinhuis, Plein 20, 2511 CS  Den Haag Den Haag

 

Agenda

 

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Jaarverslag 2018

Jaarcijfers 2018

Bestuur

Resultaten 2018 en begroting 2019

Jaarprogramma 2018

Rondvraag en sluiting.

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van het Humanistisch Verbond.

Aanmelden is verplicht via: info@humanistischverbonddenhaag.nl (uiterlijk t/m 16-01-2018).

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

Aansluitend op de ALV vindt om 18.30 uur eveneens in het Tuinhuis van De Haagsche Kluis de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats.