Na een korte ALV (van 19:30 tot 19:55 uur) komt Erwin Kamp vertellen over het werk van de humanistisch geestelijke verzorging bij defensie. Wat doen geestelijke verzorgers? Waarom is het van belang? Hoe verhoudt zich het werk met de dagelijkse praktijk, bv wat er nu in Oekraïne gebeurt?

Erwin is sinds 1999 als humanistisch geestelijk verzorger werkzaam bij de krijgsmacht. Na zijn specialistenopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en twee jaar te hebben gewerkt op het opleidingscentrum van het Korps Mariniers in Rotterdam werd hij overgeplaatst naar de operationele eenheden in Doorn. Hier is hij met het Eerste en Tweede Mariniersbataljon uitgezonden geweest naar Ethiopië/Eritrea (2001) en Irak (2003). Aansluitend heeft hij vier jaar op Curaçao gewerkt. Zijn werkzaamheden bestonden uit het individueel begeleiden van militairen, hun thuisfront en veteranen. Daarnaast organiseerde hij vormings- en bezinningsbijeenkomsten. Ook gaf hij commandanten en andere leidinggevenden gevraagd en ongevraagd advies.
Van 2011 tot 2016 was hij namens de zes diensten geestelijke verzorging bij de krijgsmacht werkzaam als Coördinator Geestelijke Verzorging bij het Veteraneninstituut. De nadruk van zijn werkzaamheden lag op het verbinden van zorgvragen van veteranen en hun thuisfront met de geestelijke verzorging op de werkvloer. Tevens verzorgde hij ieder jaar een herdenking voor alle nabestaanden die een veteraan tijdens een vredesmissie hebben verloren. Ook publiceerde hij samen met Dr. Michaela Schok het boek ‘Na de missie, tips en tools voor militairen, veteranen en het thuisfront’.

Met ingang van mei 2016 is hij aangesteld als Hoofdkrijgsmachtraadsman (hoofd van de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht).

Let op: Voorafgaand aan de lezing vind de jaarlijkse korte ALV plaats. Deze duurt van 19:30 tot 19:55 uur. De lezing van Erwin begint om 20:00 uur.