Voorlopige agenda (locatie onder voorbehoud, meer informatie volgt)

 

19.00 – 19.15 uur:               Inloop

19.15 – 19.20 uur:               Welkom door de voorzitter

 

19.20 – 19:40 uur:              Voordrachten door “Woorden Geven Aan Wat Je Bezig Houdt”

19.40 – 20.10 uur:               Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening & mededelingen
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Vaststelling verslag ALV van 17 december 2021
 4. Bespreken secretarieel Jaarverslag 2022
 5. Bespreking financieel jaarverslag 2022
 6. Toelichting Werkplan 2022
 7. Vaststelling beleidsplan 2023 e.v.
 8. Aftreden bestuursleden
 9. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 10. WVTTK
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Napraten met de aanwezigen.