Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Mondeling verslag van de Algemene Ledenvergadering 17 februari 2021
 4. Verantwoording over 2021
 • financiële verantwoording
 • verslag kascommissie
 • jaarverslag
 1. Toelichting HV statuten en huishoudelijk reglement door Marc Torkler, HV medewerker Vereniging
 2. Bestuurssamenstelling
 3. Planning 2022
 • activiteitenkalender
 • begroting
 1. Rondvraag

   Pauze

Na de pauze is er een debat onder leiding van journalist en HV-lid Marjan Koekoek. Aan de hand van actuele stellingen met als thema Empathie en Polarisatie’gaan we in gesprek met elkaar.  
Reden voor de keuze van dit thema is de ‘Dag van de Empathie’  die op 3 mei landelijk wordt georganiseerd. De hele maand mei zullen er landelijke bijeenkomsten worden gehouden over ‘Empathie’, waarin verbinding en herkenning in andere mensen centraal staan.

 

Agenda ALV 2022 docx

agenda ALV Drnethe 22

Activiteitenkalender 2022

Verklaring kascontrolecommissie

FINANCIEEL OVERZICHT 2021

Jaarverslag HV Drenthe 2021docx

jaarverslag activiteiten HV Drenthe

Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur; start vergadering om 19.45 uur.

U kunt zich nu al aanmelden bij het secretariaat:  [email protected]