Agenda Assen en omgeving

 

20 feb

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

 

 

We nodigen u van harte uit voor de algemene ledenvergadering waarin we graag verantwoording over 2017 afleggen door middel van het inhoudelijke en financiële jaarverslag. En we vragen graag uw instemming voor 2018 op het jaarprogramma en de begroting 2018.

Het tweede gedeelte van de avond gaan we in gesprek met Wiet van der Zijpp, gepensioneerd humanistisch geestelijk verzorger, naar aanleiding van haar stukje in de Schakel van September :”Wat ik mis in het humanisme ....”.
Voor degenen die dat nummer van de Schakel niet meer hebben zullen er wat afdrukjes zijn.
 

 

En verder alvast:

 

Maart 2018: Gouden Pact

“Een belangrijk thema waar we in 2018 aandacht aan willen besteden, is de menselijke waardigheid, de zingeving en het ouder worden, de menswaardige zorg en de zelfbeschikking. Het Humanistisch Verbond spreekt over het Gouden Pact.”

In 2018 willen we daar twee avonden met elkaar over in gesprek, met elkaar en met een inleider. Dat zal zijn in de maand maart en in de maand september. Het programma wordt nog opgesteld en ook de precieze datum en de locatie worden nog bekeken. We houden u via de mail op de hoogte.