Tijdens de algemene ledenvergadering van het Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. De jaarstukken worden besproken en vastgesteld. Leden kunnen vragen stellen en feedback geven.

Na afloop van de vergadering is er een themabijeenkomst over vrij(e)denkers in Arnhem (zie agenda) een borrel.