test3 ewb

Hopelijk herkent u bovenstaand logo nog.

Het hoort bij ons beleidsplan 2019-2023: SAMEN JE EIGEN WEG BEPALEN.
En zoals de jaartallen al aangeven, de looptijd van dat beleidsplan is voorbij.
Op de komende Algemene Ledenvergadering leggen we u ter goedkeuring een nieuw beleidsplan voor, ook weer met een looptijd van vier jaar.
We hebben het logo en de titel behouden, omdat het zo goed aansluit bij de grond(levens)houding van humanisten. De jaartallen zijn uiteraard gewijzigd.
We hopen dat u in grote getale wilt komen praten over de koers van het HV Drenthe voor de komende vier jaar.
Daarnaast wordt op deze vergadering, zoals gebruikelijk, zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over het beleid van afgelopen jaar en vragen we uw instemming met de plannen voor komend jaar.

Via een vrolijke metafoor zal Anneke Aangeenbrug het thema van na de koffie/thee pauze inleiden. We hopen en verwachten eigenlijk, dat we  in dezelfde gemoedelijke sfeer de rest van de avond met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de postulaten (uitgangspunten) van het humanisme.

Datum: dinsdag 21 februari 2023

Locatie: De Drentse Zaak, Beilerstraat 24 Assen Google Maps

Parkeren kan zowel voor als achter het gebouw.

Programma:
19:15 – 19:45 uur: inloop
19:45 – 20:45 uur: ledenvergadering
20:45 – 21:00 uur: pauze
21:00 –  22:30 uur: inleiding door Anneke Aangeenbrug en gesprek

Aanmelden: We vinden het prettig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Graag aanmelden via [email protected]. Had u zich vooraf niet aangemeld en wilt u er toch bij zijn, dan bent u vanzelfsprekend alsnog van harte welkom.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Verslag van de  Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2022

4. Verantwoording over 2022

  • financiële verantwoording
  • jaarverslag

5. Bestuurssamenstelling 

6. Beleidsplan 2023-2027

7. Plannen voor 2023

  • activiteitenkalender
  • begroting

8. Rondvraag 

— Pauze —

Inleiding Anneke Aangeenbrug
Via een vrolijke metafoor zal Anneke Aangeenbrug het thema van na de pauze inleiden. We hopen en verwachten eigenlijk dat we in dezelfde gemoedelijke sfeer de rest van de avond met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de postulaten (uitgangspunten) van het humanisme.

Agenda ALV 2023 docx

agenda ALV HVD 2023

Verslag ALV HV-Drenthe d.d. 18 mei 20225446

Jaarverslag HV Drenthe 2022

jaarverslag HVD 2022

Financieel jaaroverzicht 2022

Financieel jaaroverzicht 2022

ingevuld Formulier 1 balans 2022 – kopie

balans HVD 2022

ingevuld formulier 2 exploitatie 2022 – kopie

Exploitaiteoverzicht 2022

BEGROTING HVD 2023

begroting HVD 2023

samen je eigen weg bepalen 2023-2027

Beleidsplan HVD 2023-2027

Bijlage 2 Evaluatie beleidsplan 19-23

evaluatie beleidsplan HVD

Bijlage 3 Humanistische organisaties

humanistische organisaties

Activiteitenkalender 2023

kalender HVD 2023