Beste leden van het HV Rotterdam-Rijnmond,

Hierbij nodig ik u uit voor onze ledenvergadering op woensdag 24 april 2019.

De aanvang is om 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur in het gebouw van Humanitas aan de Pieter de Hoochweg 110 te Rotterdam.

Het eerste en algemeen gedeelte van de vergadering betreft vooral de terugblik op 2018 , de financiën en de activiteiten van onze afdeling.

Vervolgens kijken we naar de toekomst van de afdeling.

Volgens het rooster treedt John Geurts af als bestuurslid. Hij heeft aangegeven zich nog voor een termijn, te weten 3 jaar, herkiesbaar te stellen.

Voor de continuïteit van het bestuur zijn we op zoek naar verdere aanvulling. Ook zijn we op zoek naar een voorzitter van de activiteitencommissie.

Mocht u interesse hebben dan vernemen we dat graag voor 1 april 2019, zodat we voldoende voorbereidingstijd hebben.

De agenda en bijbehorende stukken sturen we u graag (twee weken voor de vergadering) op aanvraag (via [email protected].) digitaal toe Indien u deze per post wilt ontvangen, neem dan telefonisch contact met de secretaris Ed van Bork op 0181 482637.

Uw aanwezigheid en inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

John Geurts, voorzitter