19.30 uur
The College Hotel
Roelof Hartstraat 1,
1071 VE Amsterdam

 

 

AGENDA

1] Opening; Vaststellen agenda, Presentielijst

2] Mededelingen; Theo Veltman

3] Bestuur; Voordracht Guus Bakker, Dian van Unen en Esther Hammerburg ter benoeming. Aftredend: Fortunee Ledeboer en Josefine Scheepmaker

4] Verslag; Algemene Leden Vergadering 15 april 2018

5] Humanisme Fonds Amsterdam

6] Jaarverslag 2018

7] Financieel Verslag 2018; Bevindingen Kascommissie, 
Decharge bestuur en penningmeester Stefan Hermsen

8] Kascommissie 2019; Benoemen

9] Begroting 2019; Stefan Hermsen

10] Activiteiten en plannen 2019; Nanda van Bodegraven

11] Rondvraag

 

 

———————————
AGENDASTUKKEN

ALV2019_ verslag 2018

ALV2019_Agenda

ALV2019_Begroting

ALV2019_Jaarverslag

ALV2019_Balans

ALV2019_Baten en lasten