Als je je aanmeldt dan ontvang je de vergaderstukken vooraf. Dat kan hier
Na de officiele vergadering volgt een interactieve lezing over 100 jaar vrouwenkiesrecht. (vanaf 20.45 u)
Gerda Bosdriesz, diensthoofd ProDemos Academie, schetst aan de hand van voorbeelden de geschiedenis van de strijd voor het algemeen kiesrecht, vanaf 1848 tot de invoering ervan in 1919. De strijd voor invoering van het vrouwenkiesrecht is onderdeel hiervan.
Ook gaan we in op de ontwikkelingen in het kiesrecht na 1919 tot heden. We doen dit aan de hand van beeldmateriaal.

Locatie

Den Witten Haen
Groenmarkt 19b
3311 BD Dordrecht

Kosten

geen