Agenda Noord-Holland-Noord

Algemene Ledenvergadering

29 jan

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdagavond 29 januari wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in StadsKaffee Laurens in het voormalige politiebureau, Kerkplein 9 in Alkmaar.
Aansluitend een Nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje.
Zoals u misschien weet wordt er afscheid genomen van Pam de Groot en Willy Lammens. En we verwelkomen Nel Michgelsen.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen ALV 30 januari 2018
  3. Jaarverslag 2018
  4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
  5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie
  6. Bestuurssamenstelling; aftreden Pam de Groot, secretaris en Willy Lammens, bestuurslid en voordracht Nel Michgelsen
  7. Rondvraag en sluiting