Corrie Roeper gaat met ons in gesprek over de opbrengst van de vijf lezingen.

  • Welke inzichten hebben we verkregen?
  • Hoe kan de aarde een stem krijgen en welke rol spelen wij daarbij?
  • Wat betekent dat in de praktijk voor ons ?
  • Wat hebben we daarbij nodig?
  • Hoe zou een eventueel vervolg op deze cursus eruit moeten zien?

Corrie Roeper heeft gewerkt als humanistisch geestelijk verzorger, was oorspronkelijk bodemkundige en heeft veel veranderingsprocessen begeleid binnen de context van ontwikkelingssamenwerking.

Prijs
€ 10 standaard
€ 7 leden Humanistisch Verbond en NIVON

Aanmelden

Meer informatie over de lezingencyclus Geef de aarde een stem