Agenda Nijmegen

 

18 jan

Afdelingsvergadering

Beste leden,

 

U wordt van harte uitgenodigd de Algemene Ledenvergadering van het Humanistisch Verbond Nijmegen en omstreken  bij te wonen op vrijdag 18 januari. De ALV zal plaatsvinden in het Grotiusgebouw, Montessorilaan 10 in Nijmegen. Vanaf 19:30 bent u van harte welkom en om 20:00 zal de ALV beginnen. Onderstaand ziet u de agenda voor de vergadering. De stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn. Als u de stukken liever ook op voorhand digitaal wilt ontvangen is dat natuurlijk mogelijk! Als u dit bij mij aangeeft (of dit al gedaan heeft) zult u aanstaande vrijdag een mail ontvangen. Wij hopen u graag te zien ter vergadering!

Met vriendelijke groet,

mede namens de andere bestuursleden,

Ewoud Stütterheim,

secretaris Humanistisch Verbond afdeling Nijmegen en Omstreken 

 

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Mededelingen

4 Terugblik 2018

5 Vastellen jaarverslag en financieel jaarverslag 2018

6 Decharge over het jaar 2018

7 Benoeming voorzitter

8 Begroting en plannen 2019

9 Benoeming kascontrole commissie

10 Wat verder ter tafel komt

11 Rondvraag

12 Sluiting