De serie gespreksavonden die we in 2015 zijn begonnen op basis van de uitzendingen ‘Dus ik Ben’ van Stine Jensen (omroep Human) bleken een uitstekend startpunt om samen na te denken over identiteit, vrijheid, burgerschap, denken, weten. Er is behoefte aan een andere manier om met elkaar van gedachten te wisselen; geen discussie maar dialoog. Niet alleen maar de ander overtuigen, maar luisteren en doorvragen als basis voor samen leren.

Ook het komend jaar zoeken we weer de dialoog met elkaar. Het onderwerp zal per keer verschillen. Iedere deelnemer brengt een keer per jaar een tekst of beeldfragment in als uitgangspunt voor het (leer-)gesprek.

Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen.

 

Kosten

HV-leden 3 euro, niet-leden 5 euro, ter plekke te voldoen