Agenda Assen en omgeving

 

20 sep

Gouden Pact ||

 

GOUDEN PACT II

In maart 2018 is in het kader van de behandeling van het Gouden Pact gesproken over het leven van en met iemand met een beperking.
 
Het GOUDEN PACT is een convenant dat zich over heel veel aspecten van de zorg uitspreekt. Daarom willen we nog een activiteit aan dit onderwerp wijden. 

Het Gouden Pact gaat ervan uit dat kwetsbare ouderen meer nodig hebben dan goede fysieke zorg. De mentale “inspiratie voor het leven” is even essentieel. In dat aspect willen we ons met name verdiepen. Een geïsoleerde omgeving lijkt daar niet aan mee te werken. Maar welke vorm zou een inclusieve samenleving dan idealiter moeten hebben. De documentaire “Een nieuwe Morgen” (2Doc), die verhaalt van samenwonende ouderen en jongeren, laat ook wrijvingen zien en moeizame relaties, die niet louter lijken te inspireren. Toch zouden we de veronderstelling dat ouderen en jongeren van elkaar kunnen leren niet direct willen verwerpen.

Prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar “Empowerment van kwetsbare ouderen”’' aan de Universiteit voor Humanistiek zal voor ons spreken over wat ouderen nodig hebben om ook onder kwetsbare omstandigheden een zinvol bestaan te ervaren. Wat dat voor ons en voor de maatschappij betekent.

Anja Machielse studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. In haar onderzoek staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. Belangrijke thema's zijn eenzaamheid en sociaal isolement, zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. De nadruk ligt daarbij op 'empowerment': wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van kwetsbare ouderen in de samenleving worden gestimuleerd?