Ronald Hünneman

“Bij mij staat nooit het Goddelijke, het Hogere of het Verlichte Individu centraal, maar immer de aardse relaties van – en interacties tussen mensen.”

Lezingen

Ethiek, levenskunst en hedonisme
Voor hedonisten is genot het hoogste doel in het leven. Of, zoals de Franse filosoof Michel Onfray het formuleert, hedonisme is een levenshouding gericht op het verkrijgen en verschaffen van genot zonder daarbij zichzelf of anderen schade toe te brengen. Na vele eeuwen Christendom gevolgd door de Verlichting zal dit velen echter platvloers in de oren klinken. Draait het in het leven niet vooral om waarheid en geestelijke rijkdom? En als genot daarentegen het hoogste doel is, hoe ziet dat er dan uit? Moet ik mijzelf dan de hele dag vol vreten? In de lezing zal duidelijk worden gemaakt waarom traditionele filosofen het antwoord op deze levensbelangrijkek westies schuldig blijven, en hoe kunstenaars ons daarentegen wel verder helpen. Uiteraard biedt deze hedonistische lezing genot en wellicht nieuwe mogelijkheden tot een genotvolle verrijking van je eigen leven én dat van anderen.

De wereld van Licht en Donker
Een van de krachten van kunstwerken (zoals literatuur, schilderijen, toneelstukken en films) is dat ze mensen duidelijk maken wat hen in het leven te doen staat, wat voor mogelijkheden ze in hun leven hebben. Dat geldt voor levenswensen die overduidelijk uit kunstwerken komen, zoals een bucket list of een meditatie in Ubud. Voor dergelijke suggesties uit films en boeken geldt dat ze mensen kunnen aanspreken of niet. Maar kunstwerken beïnvloeden mensenlevens ook op een subtielere wijze, namelijk door de wereld voor mensen, zonder dat ze daar erg in hebben, op te delen in donker en licht, te vermijden en na te streven. In deze lezing wordt u uitgelegd hoe dit gebeurt, en waarom het voor u welhaast onmogelijk is om u hier tegen te verzetten. Kunsten maken uw denken, en niet omgekeerd.

Het principe van welwillendheid
Begrijpen wat een ander bedoelt vanuit haar of zijn denkkader is niet toereikend in situaties waarin de meningen sterk uiteenlopen. Ronald Hünneman zal betogen dat het principe van welwillendheid een grotere overgave verlangt. Het principe werd in de filosofie voor het eerst duidelijk beschreven door Donald Davidson, en later door anderen, zoals Richard Rorty, gebruikt om communicatieve, intermenselijke confrontaties te analyseren. Wat betekent dit als we dit toepassen op hedendaagse discussies en maatschappelijke, politieke conflicten?

Identiteit, essentie en discriminatie
In de zomer van 2020 zorgde het essay “Mogen wij halfbloeden ook wat zeggen” (lees het hier: https://www.ronaldhunneman.com/post/mogen-wij-halfbloeden-ook-wat-zeggen) voor aardig wat opschudding. Sommige mensen reageerden geschokt, anderen verontwaardigd. In deze lezing laat Ronald Hünneman zien waarom aannames in de westerse filosofie ( en daarmee het westerse denken) identiteit, persoonlijkheid en essentie op gespannen voet staan met de wens om discriminatie te bestrijden of te voorkomen.

Hebben media uw liefdesleven veranderd?
Lezing over de invloed van media (oud en nieuw) op ons liefdesleven. De tocht waarop Ronald Hünneman u begeleidt begint bij de zorgen van Socrates, zo’n 2500 jaar geleden, over de invloed van het schrijven op relaties. Daarna voert de reis langs de ganzenveer, de brief, de drukpers, de telefoon en de DVD. Uiteindelijk belanden we bij Tinder en Parship, om te ontdekken dat onze intiemste verlangens alles behalve natuurlijk zijn.

Cursussen

Een stevige inleiding in de filosofie
Filosofie wordt door sommigen gezien als een veld waarin je losjes met elkaar filosofeert over de grote vragen van het leven. Maar, niets is minder waar. Filosofie is een vorm van wetenschap met scherpe analyses, theorieën, levendige discussies (die gewonnen en verloren worden) en samenwerkingen met andere wetenschapsgebieden. In deze cursus krijgt u een inleiding op deze in de populaire media minder belichte kanten van de filosofie.

Het zoet en zuur van de Verlichting
De Verlichting is van beslissende invloed geweest op het westerse denken. De zekerheden van religie werden langzamerhand vervangen door wetenschappelijke vragen en menselijke ondernemingen. Dat heeft veel moois opgeleverd voor mens en maatschappij. Maar, er daarmee zijn ook waardevolle ideeën en inzichten verloren gegaan. Deze cursus belicht beide kanten van de Verlichting.

Inleiding in de Kunst, Cultuur en Media
Ronald Hünneman verzorgde tien jaar lang de colleges Inleiding in de Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze colleges gaan over de verregaande en onderschatte invloed van kunstvormen en media op onze cultuur. In deze cursus wordt u vanaf een beginners niveau ingewijd in de mooiste thema’s uit dit veld.

Grote denkers over vrouwen en zwarten
Sommige grote denkers (Schopenhauer, Kant, Darwin, Hegel, Steiner) serveren vrouwen en zwarten af als niet-rationele, emotionele wezens die in geen enkel opzicht kunnen wedijveren met witte mannen. Andere denkers (Stuart-Mill, Russell) bepleiten daarentegen dat er geen principiële verschillen tussen kleuren of geslachten bestaan. In deze cursus staat de vraag centraal of denkbeelden over vrouwen en zwarten samenhangen met de filosofische theorieën van denkers, of dat het niet meer dan uitvloeisels van de tijdsgeest zijn.

Grote vrouwen in filosofie en kunst
Een reeks lessen over de briljante denkbeelden en boeiende kunstwerken van filosofen en kunstenaars die geen man zijn.

Levenskunst en ethiek
Voor de Griekse filosofen hingen ethische vragen en levenskunst samen. In deze lessenreeks bekijken we de denkbeelden van Griekse en hedendaagse filosofen rond vragen als liefde, relaties, familie, werk en liefdadigheid.

Solovoorstellingen

De Flutfilosoof
Filosoof en theatermaker Ronald Hünneman heeft deen date, de eerste serieuze ontmoeting. Ronald vreest dat ze hem zal gaan bestoken met vragen waar hij een bloedhekel aan heeft: Hoe sta jij in het leven? Wat ben jij ten diepste voor persoon? Welke voorkeursdenkstijl heb jij: rood, blauw, geel of groen? Wat doet er voor jou werkelijk toe? En vooral, waar komen je voorouders eigenlijk vandaan?
Om het gesprek met deze prachtige vrouw, en tot nu toe de enige die wat in hem lijkt te zien, tot een goed einde te brengen smeedt Ronald een ingenieus plan ten einde haar de filosofische onzinnigheid van haar ondervraging in te laten zien. Maar is haar gevoel voor ironie sterk genoeg om dit plan te laten slagen?

Een Vlucht in Genot
Een dominee, een Boeddhistische monnik, een milieuactivist en een hedonist zitten bij elkaar in een vliegtuig dat beide motoren heeft verloren. De piloot heeft zojuist meegedeeld dat een crash onvermijdelijk is, na een glijvlucht van 20 minuten. Terwijl de dominee zich verheugt op een eeuwig samenzijn met God, de monnik zich opmaakt voor wedergeboorte, en de milieuactivist zich gelukkig prijst met haar bijdrage aan duurzaamheid en dierenrechten, roept de hedonist de stewardess. En dat is het begin van een levendige, maar beslist niet levensverlengende, discussie. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Enzovoorts
Een opa is naar zolder gevlucht om te ontsnappen aan zijn kleinkinderen. Hij is zojuist met pensioen gegaan en wil rustig van de krant en zijn kopje koffie genieten. Wat als een mijmering over de zin van leven en werk begint, mondt uit in een verhaal over Griekse mythen, asielzoekers, tevredenheid en het behoud van Christelijke waarden ondanks dat de hemel leeg is.

De Goudeerlijke Leugenaar
Mensen zeggen heel gemakkelijk dat je niet moet, of niet mag liegen. Maar is dat wel zo’n goed advies? Is het niet beter om af en toe keihard te liegen? Zijn mensen die altijd de waarheid vertellen wel te vertrouwen? De boodschap van deze hilarische voorstelling is dat liegen en leugens onontbeerlijk zijn voor een rechtvaardige, ethische maatschappij. De voorstelling is gemaakt bij het boek Pijnlijke Contacten.

Publicaties

Naast tientallen wetenschappelijke essays en papers over filosofie en kunst, die te lezen zijn op zijn website, schreef Ronald ook:

Aphroditisch Hedonisme
Essay over hedonisme.

Pijnlijke Contacten
Over sociale behendigheid gekoppeld aan vele praktijkvoorbeelden.

Contact en informatie

Contactgegevens

Je kunt Ronald bereiken door te bellen naar 06-21395151 of een mailtje te sturen naar [email protected].

Beschikbaarheid

Heel Nederland.

Vergoeding

Op aanvraag. (Afhankelijk van de precieze vraag, type organisatie, et cetera.)

Website

www.ronaldhunneman.com