HV-gespreksgroep Eindhoven

De deelnemers gaan maandelijks met elkaar in gesprek over een maatschappelijk thema of een relevant onderwerp. Op die manier willen zij de eigen visie verdiepen. Een van de deelnemers bereidt de bijeenkomst voor. Er is een vaste kern van bezoekers, maar je kunt ook zo maar een keer aanschuiven als je dat wilt.

Locatie: Buurtcafé De Buut, Hoefkestraat 42a te Eindhoven.

Meer informatie en aanmelden bij Kees Schilder (via [email protected] of 06-31497623).


Dialooggroep ‘De Verdieping’ Eindhoven

In 2015 startte een serie gespreksavonden op basis van de uitzendingen ‘Dus ik Ben’ van Stine Jensen (omroep Human). Die bleken een uitstekend startpunt te bieden om samen na te denken over: identiteit, vrijheid, burgerschap, denken, weten. Daarbij bleek dat er veel behoefte is aan een andere manier om met elkaar van gedachten te wisselen: geen discussie maar dialoog. Niet alleen de ander overtuigen, maar luisteren en doorvragen als basis voor samen leren.

Ook nu zoeken we weer de dialoog met elkaar. Het onderwerp verschilt per keer. Iedere deelnemer brengt een keer per jaar een tekst of beeldfragment in als uitgangspunt voor het (leer-)gesprek. De bedoeling: verdieping van het eigen denken in dialoog met anderen.

Locatie: Buurtcafé De Buut, Hoefkestraat 42a te Eindhoven.

Meer informatie en aanmelden bij Kees Schilder (via [email protected] of 06-31497623).


HV-café Eindhoven

Zo’n 10 keer per jaar kun je naar een HV-café van 16.00-17.30 uur in Buurtcafé De Buut (Hoefkestraat 42a te Eindhoven). Inloop vanaf 15.30 uur.

De deelnemers wisselen ervaringen uit en bespreken een boek, gebeurtenissen in hun eigen of het maatschappelijk leven en/of verdiepen zich in een thema.

Heb je vragen en/of wil je iets aan de orde stellen, neem dan gerust contact op met Willem-Jan van Wijk (via [email protected] of 06-15234987). Je hoeft je niet op te geven, maar kunt gewoon langskomen.


Stiltewandeling Zuidoost-Brabant

Een nieuw initiatief is de stiltewandeling, oftewel: wandelen in stilte, zonder te spreken. Dat geeft ruimte om meer aandacht te hebben voor de natuur, voor wat er te zien is, de geluiden en geuren.

In stilte wandelen geeft ook ruimte om aandacht voor je zelf te hebben, om bijvoorbeeld rust en ontspanning te vinden. Het tegenovergestelde kan ook: dat je onrust ervaart, dat gedachten of emoties door je hoofd buitelen. Alles kan: een stiltewandeling heeft niet een bepaald doel en belooft ook niet een bepaald effect. De enige bedoeling is dat je loopt, in stilte en open bent voor wat het je brengt.

Na de wandeling is er ruimte voor koffie/thee en het uitwisselen van ervaringen.

Meer info en aanmelden via Erna Sparla ([email protected]  of 06-12941243).


Gespreksgroep ‘De Verdieping’ Bergen op Zoom

Verdiep jij (weer) mee ?

Maandelijks, op de 2e woensdag van de maand, is er een groepsgesprek.
“Waar loop je tegen aan? Wat vind je lastig? Hoe kan je er mee omgaan?”

In dagelijkse kwesties, die uit de groep komen, willen we ons samen verdiepen. Zonder oordeel of aannames. Het is een socratisch gesprek, waarbij we opvattingen onderzoeken, verwarring ophelderen, uitgangspunten bevragen, het liefst aan de hand van recente concrete voorbeelden. Om deel te nemen is er geen voorkennis vereist.

Door met andere gezichtspunten kennis te maken, geeft dit je een breder perspectief en keuze mogelijkheden tot handelen. Daarnaast oefen je vaardigheden zoals; aandachtig luisteren, je eigen gedachten bondig onder woorden brengen en betekenisvolle vragen te stellen.

Gespreksleiding afwisselend: joss van Bakkum en Michel van Schaik.

Aanmelden bij: [email protected].


Humanistische Koffietafel ‘s-Hertogenbosch

Elke derde zondag van de maand organiseren we een Humanistische Koffietafel in ‘s-Hertogenbosch. Voor een goed gesprek in klein verband, over een onderwerp dat de deelnemers ter plekke bepalen. Een gezamenlijk onderzoek met ruimte voor verschillende gezichtspunten en waar argumenten zwaarder wegen dan sentimenten.

De Humanistische Koffietafel gaat door op feestdagen en in vakantieperioden. De locatie kan wijzigen en wordt op deze website aangegeven. Je kunt ook contact opnemen met gespreksbegeleider, Bart Petersen, tel. 024-360 14 10.


H
V-gespreksgroep Hilvarenbeek

Doel van de gespreksgroep is om door middel van dialoog de eigen visie op relevante onderwerpen te verdiepen in relatie tot de visies van anderen. De onderwerpen zijn gebaseerd op de humanistische grondbeginselen, hebben raakvlakken met het ideaal van autonomie, democratische rechtsstaat en mensenrechten, en staan in relatie tot de actualiteit. Roulerend bereidt iedere deelnemer een keer het gesprek voor.

Locatie: Gouden Carolus, Gelderstraat 20 te Hilvarenbeek.

Contactpersoon: Peter van Tilburg (via [email protected] of tel. 013-5056234).


Natuurwandelingen

Vijf á zes keer per jaar gaan we wandelen in de natuur, waaraan leden en andere belangstellende kunnen meedoen. Hier kan men genieten van de natuur, lichaamsbeweging en daarbij ook kennis nemen van elkaars ideeën.

Als je hier belangstelling voor hebt, kijk dan bij ‘Aankomende Events’.


Ideeën?

Het bestuur nodigt leden uit om binnen de afdeling meer activiteiten te ontplooien. Ideeën daarover zijn meer dan welkom. Het bestuur kan initiatieven ondersteunen door er bekendheid aan te geven, de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste te brengen van de afdeling en zo mogelijk bij te dragen aan de organisatie ervan. Denk bijvoorbeeld aan een eetgroep of een nieuwe leesgroep , maar het kunnen ook totaal andere initiatieven zijn, zolang ze enige relatie hebben met de doelstellingen van het Humanistisch Verbond.

Wat is er nog meer te doen in Brabant?