Peter Hofstede       voorzitter

Ria Waelen              secretaris

Ienge Havenaar      penningmeester

Wolter Koster          algemeen bestuurslid

Dineke Krutwagen  lid werkgroep

Rita Douwes             lid werkgroep

Christian Vick          lid werkgroep

HV Zeeland bestuur
Op de foto v.l.n.r.: Wolter Koster, Ria Waelen, Ienge Havenaar en Peter Hofstede