Peter Hofstede       voorzitter

Ria Waelen              secretaris

Ienge Havenaar      penningmeester

Wolter Koster          algemeen bestuurslid

Dineke Krutwagen  lid werkgroep

Rita Douwes             lid werkgroep

HV Zeeland bestuur
Op de foto v.l.n.r.: Wolter Koster, Ria Waelen, Ienge Havenaar en Peter Hofstede