Peter Hofstede       voorzitter

Ria Waelen              secretaris

Ienge Havenaar      penningmeester

Wolter Koster          algemeen bestuurslid

Dineke Krutwagen  lid werkgroep

Rita Douwes             lid werkgroep

Christian Vick          lid werkgroep

HV Zeeland bestuur 2021