Zondagochtend bijeenkomsten

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld  voor ontmoeting en bezinning. Een van de deelnemers houdt een korte inleiding over een boeiend, vaak actueel onderwerp. Op basis daarvan wordt dan gediscussieerd. Plaats: Pieter de Hoochweg; van 10.30 uur – 13.00 uur.

Lezingen

Het Humanistisch Verbond organiseert lezingen over een levensbeschouwelijk thema, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Voor leden en niet-leden.

Publieksbijeenkomsten

Met enige regelmaat wordt er een debat georganiseerd voor een breed publiek over een maatschappelijk relevant onderwerp.

Humanistisch Café

Elke maand is er een Humanistisch Café waar een maaltijd gegeten kan worden en een maatschappelijk relevant onderwerp wordt ingeleid door een wetenschapper, kunstenaar, filosoof of andere deskundige. Iedereen is welkom. Laatste donderdag van de maand, toegang gratis, maaltijd € 9.- [Meer informatie: www.humanistischcafe.nl]

Cursussen

Het cursusprogramma omvat korte en langere cursussen over of rond een humanistisch thema. Kosten zijn verschillend per cursus. Voor leden en niet-leden.

Regionale bijeenkomst

Eenmaal in de zes tot acht weken wordt op Voorne-Putten een bijeenkomst met een thema georganiseerd. Deze is bedoeld voor de leden woonachtig op de westelijke Zuid-Hollandse eilanden.
Contactpersoon: Ed van Bork
tel.: (0181) 482637
e-mail.: [email protected]

Filmgroep

Een aantal leden gaat af en toe gezamenlijk naar een interessante film en praat daarover na. De filmbezoeken worden zowel overdag als ‘s avonds georganiseerd.

Lijkt het je leuk om ook een keer mee te gaan, meldt je dan aan door op de link hieronder te klikken en de mailing “Filmbezoek” aan te vinken.

aanmelden mailing filmbezoek

Wandelgroep

​Sinds de zomer van 2021 is er groepje dat af en toe een wandeling maakt in en rond Rotterdam. Het zijn lichte wandelingen die makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Tijdens het wandelen vinden mooie gesprekken plaats en na afloop is er gelegenheid voor koffie of een drankje.

Lijkt het je leuk om ook een keer mee te wandelen en leden van het humanistisch verbond te ontmoeten meldt je dan aan door op de link hieronder te klikken en de mailing “Wandeling” aan te vinken.

aanmelden mailing wandeling

Gespreksgroepen

Regelmatig, ongeveer een maal per maand, komen we bij elkaar, om over actuele maatschappelijke onderwerpen te discussiëren. Wij doen dat, roulerend bij de leden aan huis van 19.30 tot 22.00 uur. Wij hebben ruimte voor een uitbreiding van ons ledental. Mensen, die de humanistische gedachte zijn toegedaan en er voor voelen regelmatig met anderen van gedachten te wisselen, nodigen wij graag uit eens kennis met onze groep te maken. Je bent van harte welkom en je kunt zicontact met ons openemen per e-mail: [email protected] of telefonisch via: G. en J.Gerrits – Vromans. tel.: (010) 486 39 47

In 2018 hebben we een tweede gespreksgroep, met als doel om met mede-humanisten in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen, uitgaande van humanistische waarden zoals openheid (het kritisch onderzoeken van je eigen mening) dialoog (het luisteren naar elkaar) en gelijkwaardigheid van de deelnemers. De groep heeft inmiddels 7 leden en er is nog ruimte voor een aantal nieuwe deelnemers.

Voor meer informatie over deze gespreksgroep kun je contact opnemen met:
Arie Verrijp
[email protected]