Nieuwsbrief augustus 2022

Beste leden en belangstellenden,

Hartje zomer en het bestuur wenst iedereen een aangename tijd toe ondanks alle turbulentie. De voorbereidingen van een nieuw seizoen met activiteiten zijn volop aan de gang: hierbij de laatste stand van zaken inzake diverse onderwerpen.

 1. Algemene Ledenvergadering
 2. Cursus Vrouwelijke kopstukken
 3. Wereldhumanismedag

 

 1. Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 30 augustus 2022  in het Cultureel Centrum van Voorschoten, Prinses Marijkelaan 4.

Inloop vanaf 17.00 uur; aanvang vergadering om 17.30 uur.

AGENDA:

 1. Opening voorzitter
 2. Terugblik voorzitter op de afgelopen periode
 3. Benoeming secretaris: Laetitia Meijering (zie korte introductie hierna)
 4. Verslag ALV dd. 1 september 2021
 5. De toekomst van onze afdeling. Het bestuur maakt zich zorgen, ook omdat zowel de voorzitter Cokky Roel en bestuurslid Ada van Arnhem voornemens zijn af te treden, uiterlijk per 1 januaeri 2023.
 6. Financieel overzicht 2021; vaststelling door de ALV
 7. Oprichting denktank*
 8. Rondvraag
 9. Sluiting (rond 18.30 uur)

De stukken die bij deze vergadering horen, zijn terug te vinden op onze website https://www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-zuid-west/afdeling-leiden/

 

Vanaf 18.30 uur wordt er gezamenlijk gegeten in buffetstijl (vegetarisch) en wordt er opgetreden door de muzikanten Hans Willemse en Peter Simon. Hieraan zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Graag uiterlijk 23 augustus opgeven (door reply op deze mail) wie aan de met muziek omlijste maaltijd deelneemt. Eventuele dieetwensen zijn mogelijk.

 

Denktank: Het bestuur zou graag een groepje actieve leden bij elkaar halen, die een aantal keren per jaar een Humanistisch Cafe wil organiseren. Uiteraard met ondersteuning waar nodig van het bestuur. Deze cafes zijn bedoeld voor het gezamenlijk verdiepen in diverse onderwerpen en een ontspannen samenzijn. Het gaat om de thema’s geestelijke weerbaarheid, polarisatie en verandering, vrijheid, zelfbeschikking en eco-humanisme. Onderwerpen die het Humanistisch Verbond als speerpunten van beleid heeft benoemd.

Korte introductie van de nieuwe secretaris Laetitia Meijering: In 2021 is Laetitia lid geworden van het HV en volgde al snel enkele cursussen. Omdat ze opviel als actief lid is ze door het bestuur benaderd om de vacature van secretaris te vervullen. Het bestuur is blij dat Laetitia ja heeft gezegd. Laetitia heeft een achtergrond als HRM-adviseur en is 69 jaar.

 

 1. Cursus Vrouwelijke Kopstukken

Data: dinsdagen 4, 11, 18 oktober en 1 november 2022

Plaats: De Nieuwe Energie, inloop vanaf 19.30 uur, cursus 20.00 – 22.00 uur

Docent: Jos de Wit

Deze cursus is erg populair en loopt snel vol. Opgeven kan nu al. Kosten: €50,00 voor leden en €60,00 voor niet-leden.

Inhoud cursus:

Bij de Verlichting wordt over het algemeen gedacht aan mannen als Voltaire, Rousseau, Diderot en Kant. Minder bekend is dat de Verlichting als sociaal-culturele en filosofische beweging voor een belangrijk deel ook door vrouwen werd gedragen. In de eerste plaats vanwege de grote rol die vrouwen speelden in het dagelijks leven van de grote filosofen, bijvoorbeeld Emilie du Châtelet, de minnares, intellectuele vriendin en ondersteunster van Voltaire. Daarnaast speelden vrouwen een sleutelrol bij het bij elkaar brengen van de geleerde mannen door de vele door vrouwen opgerichte salons en filosofische kringen. Er waren echter ook diverse vrouwen die zelfstandig een intellectuele bijdrage leverden aan de Verlichtingsideeën door romans, brieven, essays en studies.

De lezingenserie Vrouwelijke Kopstukken van de Verlichting wil vier van deze originele vrouwen uit de Verlichting voor het voetlicht brengen en onderzoeken wat hun voornaamste bijdragen aan de verlichtingsideeën waren. Deze vrouwen zijn:

 • Belle van Zuylen (1740-1805), van Nederlandse, adellijke komaf, die zich na haar huwelijk in Zwitserland vestigde. Met haar uitgaven Le Noble, Lettres Neuchâtelloises en Mistress Henley zette zij zich af tegen de archaïsche adellijke en vrouwonvriendelijke omgangsvormen, maar ook tegen dogmatische levensopvattingen in het algemeen.
 • Marie-Olympe de Gouges (1748-1793), Française van eenvoudige komaf, die zich na het vroege overlijden van haar man in Parijs vestigde en een literaire en politieke carrière begon. Ze werd beroemd door haar geschrift Déclaration des droits de la femme en de la citoyenne uit 1791, waarin ze de onvolkomenheden van de beroemde Franse mensenrechtendeclaratie uit 1789 vanuit het oogpunt van vrouwen aan de orde stelde. Ze stierf in 1793 onder de guillotine vanwege haar onafhankelijke opvattingen.
 • Mary Wollstonecraft (1759-1797), afkomstig uit de Engelse burgerij, die zich op jonge leeftijd al zelfstandig vestigde als lerares, redactrice en schrijfster. Evenals Olympe de Gouges, schreef zij een pleidooi voor vrouwenrechten: A Vindication of the Rights of Woman (1792). Daarnaast schreef zij andere werken over de positie van de vrouw en over opvoeding.
 • Germaine de Staël (1766-1817), dochter van de schatrijke Zwitserse bankier en Frans minister van financiën Jacques Necker, die van dichtbij actief de Franse Revolutie meemaakte en de grote politieke tegenspeelster werd van Napoleon. Ze schreef politieke essays en romans zoals Delphine en Corinne en onderhield intensieve contacten met een grote internationale kring van schrijvers, filosofen en staatslieden, waarbij ze zelf meestal het middelpunt van de belangstelling vormde.

De lezingen bestaan telkens uit een inleiding van ca. een uur aan de hand van een powerpointpresentatie, na de pauze gevolgd door een gezamenlijk gesprek en discussie aan de hand van stellingen of vragen.

 

Wereldhumanismedag

Datum: zaterdag 24 september 2022

Plaats: Rotterdam, Maritiem Museum

Definitief programma: volgt nog.

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!

Bestuur van het Humanistisch Verbond afdeling Leiden e.o.
Voorzitter:                   Cokky Roel
Secretaris:                   Laetitia Meijering
Penningmeester:        Konstanze Mulstegen
Bestuurslid:                 Ada van Arnhem

Meer lezen over Humanistisch Verbond Leiden?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Leiden