Nieuwsbrief december 2021

Beste leden,

In deze nieuwsbrief een terugblik op 2021 en een voorzichtig eerste perspectief op 2022.

 

Terugblik

Een raar jaar is bijna voorbij. Ondanks wisselende beperkingen is er toch wel het een en ander gerealiseerd.

  • We hadden een geslaagde ALV met maaltijd en aansluitend een boeiende lezing van Boris van der Ham.
  • En we hebben dus een nieuw bestuur! Zie hieronder.
  • Met een bescheiden groep leden liepen we op een zaterdagmiddag de Mensenrechtenwandeling in Leiden die door Amnesty International ontwikkeld is. Er was een gezellige nazit bij restaurant ’t Fust. (Enkele van de mensen die zich opgegeven hadden kwamen zonder bericht te geven niet opdagen; een verzoek omdat in voorkomende gevallen wel te doen omdat het fijner is voor de organisatoren.)
  • Het bezoek aan het Vrijmetselarij Museum was geslaagd. Er waren enkele afmeldingen vanwege ziekte. De rondleiding was in twee groepjes. Er was aandacht voor de waarden van de Vrijmetselaars die overeenkomen met humanistische waarden (maar er zijn natuurlijk verschillen, die bij deze gelegenheid minder aandacht kregen). Akke Brouwer had het perfect georganiseerd.
  • De cursus van Dick Kleinlugtenbeld over Nieuwe Levenskunsten was geslaagd. Een herhaling is in beraad.
  • In oktober gaf Hans Scheper een lezing waarin hij het humanistisch werk in gevangenissen besprak en speciaal aandacht vroeg voor het onderwerp ‘vrije wil’. Dank aan Hetty Jobse en Lia Castelein die het initiatief namen en de bijeenkomst organiseerden.
  • De filmvoorstelling in december moest helaas opnieuw worden afgezegd door coronasituatie.

 

Plannen voor 2022

Het ziet er nog niet naar uit dat het komende jaar “gewoon” zal worden. We denken daarom voorzichtig na over activiteiten voor komend jaar. Hoog op de lijst staat de filmvoorstelling, de plannen liggen klaar.

Vorig jaar zijn we in gesprek gegaan met Amnesty International als verwante organisatie. Het komend jaar willen dit soort contacten verder uitbreiden. We willen in het algemeen onderzoeken of we meer naar buiten kunnen treden als regio.

Ook willen we in gesprek gaan met bestaande ‘sudderende’ activiteiten, zoals de leesgroep en de maaltijden, om te zien of hier nieuwe energie gewenst en nodig is.

 

Bestuur

Tot onze spijt is de nieuwe secretaris Liesbeth Hesselink alweer gestopt met haar bestuurstaak. (Zij kreeg het aanbod om mee te doen in een project dat haar na aan het hart ligt en dat moeilijk gecombineerd kon worden.) Maar . . . we zijn zeer verheugd dat we een nieuwe secretaris vonden in Laetitia Meijering. Zij is nog niet zo lang lid en was al van plan actief te worden in het HV. Dus hier deed zich een win-win situatie voor. Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen we haar officieel voordragen als bestuurslid/secretaris.

 

De verdeling van bestuurstaken is nu als volgt:

Cokky Roel – voorzitter

Laetitia Meijering – secretaris

Konstanze Mulstegen – penningmeester

Ron Visser – nieuwsbrief / communicatie

Ada van Arnhem – lid

 

Verder zijn we op zoek naar nieuwe locaties om bij elkaar te komen. Nieuwe Energie heeft voordelen, maar ook nadelen, o.a. financieel. Wij staan graag open voor suggesties op dit punt. Onze regio beslaat een flink gebied, dus het organiseren van activiteiten elders in de regio behoort zeker tot de mogelijkheden.

 

Wanneer de coronamaatregelen dat weer toestaan, zullen we een algemene ledenvergadering organiseren. Met daarin voorstellen voor activiteiten, een bijpassende begroting en benoeming van een nieuw bestuurslid.

 

Wij wensen iedereen een voorspoedig en vooral gezond 2022 toe met volop mogelijkheden om je te ontwikkelen en ontplooien!

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur:
Cokky Roel, voorzitter

Meer lezen over Humanistisch Verbond Leiden?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Leiden