Nieuwsbrief oktober 2021

Beste leden,

Nieuwsbrief

Inhoud:

  1. Uitnodiging excursie Vrijmetselaarsmuseum op zaterdag 20 november 2021
  2. Vooraankondiging Filmvoorstelling op vrijdag 3 december 2021.

 

  1. UITNODIGING

Graag nodigt het bestuur u uit voor een excursie naar het Vrijmetselaarsmuseum in Den Haag op zaterdag 20 november aanstaande. Naar een idee van en georganiseerd door onze leden: Akke Brouwer en Luit Slooten).

 

KEN U ZELVE: Dit is het motto van de vrijmetselarij.

Bouwen aan jezelf om een beter mens te worden. Van de ruwe steen die de mens in oorsprong is een gepolijste kubus maken. Met passer en winkelhaak. Opklimmen van leerling naar gezel om tenslotte meester te worden. Verdraagzaamheid, naastenliefde en allen verbindende broederschap als leidende ideeën.

De vrijmetselarij, in Nederland gesticht in 1756, is voor velen een onbekend genootschap.

Geheimhouding van rituelen is waarschijnlijk mee de oorzaak van het ontstaan van de wildste geruchten. Mede om politieke redenen – met name in de katholieke landen- werd lidmaatschap van een loge vaak verzwegen. Tegenwoordig is er meer openheid en de opening van een Vrijmetselarij Museum in Den Haag is daar onderdeel van. Wie graag meer wil weten over de geschiedenis, het gedachtegoed, de symboliek, de rituelen en niet te vergeten het netwerk van de vrijmetselarij, is welkom op een rondleiding door dit museum.

De tijdelijke tentoonstelling Vrijheid en Vooroordeel over de vrijmetselarij en de Tweede Wereldoorlog is na de rondleiding vrij te bekijken.

Omdat het museum relatief klein is, kunnen maximaal 2 x 10 personen tegelijk deelnemen. De rondleiding duurt ongeveer een uur.

SAMENGEVAT:

Excursie op zaterdag 20 november naar Vrijmetselaarsmuseum, Javastraat 2B te Den Haag.

Aanvang: 14.00 uur (verzamelen om 13.45 uur in de hal van het museum)

Entree Museum: € 7,50 per persoon (Museumjaarkaart is geldig) Denk aan het meenemen van uw coronapas.

Aanmelden voor het gezamenlijk bezoek: met een reply op deze uitnodiging

Omdat er in de onmiddellijke nabijheid van en in het museum geen horeca is, is er geen nazit georganiseerd.

________________________________________________________________________________

 

  1. Filmvoorstelling

Het bestuur is blij dat we onze traditie van stal konden halen: een besloten filmvoorstelling voor onze leden en hun introducees. Momenteel zijn we doende een goede film te selecteren. Het programma is wat ons betreft als vanouds: een film met inleiding en een nazit met hapje en drankje. Datum: vrijdagmiddag 3 december

Tijd: 14.30 uur

Plaats: Cultureel Centrum Voorschoten (Filmhuis)

Omdat de zaal NIET volledig gevuld mag worden, zal dit keer het aantal introducees beperkt worden tot twee. Denk aan het meenemen van uw coronapas.

Zodra de filmkeuze is gemaakt, zullen we u uitnodigen om u op te geven.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur:
Cokky Roel, voorzitter

Meer lezen over Humanistisch Verbond Leiden?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Leiden