Nieuwsbrief  november
Beste leden en belangstellenden,

INHOUD NIEUWSBRIEF:

  1. Bestuur
  2. Algemene Ledenvergadering dd 23 februari 2023
  3. Denktank
  4. Terugblik op activiteiten
  5. Komende activiteiten

 

  1. Bestuur: een aspirant-voorzitter….

In verschillende ALV’s is in het afgelopen jaar gesproken over de zorg rond het voortbestaan van onze afdeling. Dit in verband met het vertrek van twee van onze vier bestuursleden (Cokky Roel, voorzitter en Ada van Arnhem, algemeen bestuurslid) per 1 januari a.s. Onze wervingsactiviteiten hebben gelukkig zin gehad: Lisa van Zanen heeft aangegeven interesse te hebben in de functie van voorzitter en is inmiddels al bij een aantal vergaderingen aangeschoven. Het bestuur is heel blij met haar kandidatuur. Lisa heeft er veel zin in en zij zal zich persoonlijk voorstellen tijdens de ALV. Het bestuur zal voorstellen haar te benoemen tot bestuurslid.  Hiermee is het bestuur overigens nog niet voltallig, uitgaande van een gewenste bestuursgrootte van vijf bestuursleden. Met vijf bestuursleden is het mogelijk het activiteitenpalet te verbreden en de werkzaamheden kunnen gemakkelijker over de bestuursleden verdeeld worden. Dus meld je aan of spreek een van de bestuursleden aan als je vragen over een bestuursfunctie mocht hebben. Je kunt altijd mailen naar leiden@regio.humanistischverbond.nl met vragen, ideeën of om een geschikte kandidaat voor te dragen.

  1. Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor een ALV op donderdag 23 februari 2023 De ALV wordt gehouden in het Cultuur Centrum te Voorschoten, Prinses Marijkelaan 4. Inloop vanaf 17.00 uur, aanvang 17.30 uur. De agenda ontvangt u uiteraard tijdig.

  1. Terugblik op de activiteiten

In oktober heeft Jos de Wit een viertal avonden verzorgd over “Vrouwelijke Kopstukken en de Verlichting”. Een interessante cursus die ook goed werd bezocht: er waren 16 deelnemers.
Op 10 november jl. is er een workshop gegeven over Eco humanisme, door Marco Oostdijk. Een vrij nieuw begrip binnen het Humanistisch Verbond èn zeer actueel. Er waren goede discussies, met name over de vraag wat mensen zelf kunnen doen als het gaat om bijdragen aan een beter klimaat. De bijeenkomst is in samenwerking met de afdeling Den Haag georganiseerd.

  1. Onze Denktank

Tijdens de ALV van augustus 2022 hebben zich drie leden aangemeld om mee te denken over activiteiten: Joyce de Boer, Raymond van Es en Arjan Eijsing. Inmiddels zijn zij, samen met onze secretaris, verschillende keren bij elkaar gekomen. Als eerste concrete actie kunnen we hierbij bekend maken dat er op reguliere basis een wandeling georganiseerd zal worden. De eerste wandeling zal plaatsvinden op Nieuwjaarsdag: zie hierna in punt 5. Daarna wordt gedacht aan een frequentie van elke vier a zes weken.

  1. Komende activiteiten

Basiscursus “Kennismaken met het Humanisme” . Deze cursus zal worden gegeven op dinsdag 31 januari 2023. Het is een cursus speciaal voor nieuwe leden, maar andere leden zijn ook welkom voor zover de ruimte het toelaat. Dus meld je gewoon aan; nieuwe leden krijgen een rechtstreekse uitnodiging. De cursus duurt een avond en wordt gegeven door Jos de Wit.

Datum:                                31 januari 2023
Plaats                               Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23 Leiden
Aanvang                           19.30 – 21.30 (zaal open 19.00 uur)
Prijs                                   gratis
Aanmelden:                      Vóór 30 januari 2023 per email naar leiden@regio.humanistischverbond.nl onder vermelding van bovengenoemde cursus.

Wandeling: Nieuwjaarswandeling Munnikenpolder
Jaarwisselingen zijn voor velen een mogelijkheid voor iets nieuws. Tijdens deze nieuwjaarswandeling lopen we de drukte van het stad en dorp uit, het natuurgebied de Munnikenpolder in. Met op de achtergrond molens in zowel oude als nieuwe bouwstijl, kunnen we het hebben over wat wij willen veranderen of oppakken in het nieuwe jaar.

Na afloop kunnen we onder het genot van een warme of koude drank de gesprekken voortzetten bij Brasserie Park.

Datum:                                zondag 1 januari 2023
Aanvang:                             11:30 uur
Verzamelpunt:                 parkeerplaats bij Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2, 2352 KA Leiderdorp
Bijzonderheden:              de afstand van de wandeling is circa 5 km, helemaal verhard.
Prijs                                       Gratis. Ook niet-leden zijn welkom. Drankjes na afloop zijn voor                                               eigen rekening.
Aanmelden:                      leiden@regio.humanistischverbond.nl (graag vóór 30 december) onder vermelding van “Wandeling nieuwjaarsdag”

Wandeling Slavernijverleden in Leiden
Het slavernijverleden is een actueel thema. De slavernij als zodanig staat haaks op de begrippen die centraal staan in het Humanistisch Verbond: Verbinding, vrijheid, zelfbeschikking en zinvol leven. Leiden was slechts een kleine speler in de slavenhandel. Toch is ook het verleden van deze stad met het slavernijverleden verbonden. Het is goed om daar tijdens een rondleiding bij stil te staan. De wandeling wordt georganiseerd door “Mapping Slavery” in Leiden.

Datum:                                zondag 5 februari 2023
Aanvang:                            14.00 uur, duur 2 uur.
Verzamelpunt:                 Hooglandsche Kerkgracht, bij de Lutherse Kerk
Eindpunt:                            Grand Café Van der Werff, Steenstraat 2, Leiden (vlakbij CS Leiden)
Prijs                                       Gratis, aan het eind van de wandeling wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd (dus neem wat los geld mee!)
Aanmelden                        vóór 3 februari bij leiden@regio.humanistischverbond.nl onder vermelding van “Wandeling Slavernijverleden”.

En verder………….

*             Verdiepingsdag Actieve Hoop.
Vanuit het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond wordt deze Verdiepingsdag aangeboden en het bestuur zou deze ook graag in Leiden aanbieden. De datum wordt in overleg met het landelijk bureau vastgesteld. Zodra wij nadere informatie hebben, zal dit met u gedeeld worden.

Waarom een verdiepingsdag Actieve Hoop? 
Soms ervaar je gevoelens van machteloosheid, boosheid of wanhoop als je naar het nieuws kijkt. Misschien ben je zoekend naar hoe je met die emoties kunt omgaan en wat nou jouw bijdrage kan zijn in de wereld in deze tijd van allerlei crises. In deze verdiepingsdag onderzoeken we het concept ‘actieve hoop’

Hoe ziet de dag eruit?
Wanneer je meedoet aan de verdiepingsdag Actieve Hoop ervaar je, door in een groep een aantal stappen te doorlopen, steun en handelingsperspectief. We gaan aan de slag met verschillende ervaringsgerichte werkvormen, kleine rituelen en gespreksvormen. Verwacht een workshopsfeer waarin men echt aan de slag gaat. Er wordt gewerkt met ervaren docenten waarbij deze leunen op het werk van ecofilosofe Joanna Macy, op klimaatpsychologie en op de humanistische tradities van geestelijke weerbaarheid.

Voor wie is de verdiepingsdag bedoeld?
Voor iedereen die zich betrokken voelt bij de grote vragen van deze tijd, zoals de klimaatcrisis, en daar graag steun wil bij ervaren.

*             Cursus Moderne Levenskunst: Van verschillende leden is het verzoek ontvangen om de cursus Moderne Levenskunst, die in oktober 2021 is gegeven, nog eens te organiseren. Alvorens de cursus nogmaals te organiseren, doen we hierbij een inventarisatie: hebt u belangstelling eraan mee te doen? Bij voldoende positieve reacties zal het bestuur dit ter hand nemen. De gedachte is dit weer in het najaar (2023) te doen. De kosten zullen liggen tussen de € 110,– (leden) en € 180 (niet-leden). De cursus duurt 6 avonden van 19.30 – 22.00 uur. Programma Moderne levenskunst – Humanistisch Verbond

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Cokky Roel, voorzitter

                       

 

Meer lezen over Humanistisch Verbond Leiden?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Leiden