Eten in Humanistische Kring

Voor informatie verwijzen wij naar de nieuwsbrief van februari en juni 2022.

Aanmelden tot 1 dag van tevoren per e-mail: bergengel@ziggo.nl of per telefoon: 071-5217587. We beginnen elke maaltijd om 18.00 uur. QR-code en / of vaccinatiebewijs kan gevraagd worden.

Peter Engel en Maria van Bergen

Lezen in Humanistische Kring

Wij zoeken nieuwe leden die onze kring kunnen aanvullen. De leesgroep bestaat op dit moment uit 5 vrouwen en 1 man.
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met:
Josien Botman, Willem de Zwijgerlaan 27, 2252 VN Voorschoten, telefoon: 071-5612472. E-mail: josienbotman@kpnplanet.nl

Samenwerking met Amnesty International

Het Humanistisch Verbond heeft een aantal zuster-verenigingen: organisaties waarmee we haast als van nature samenwerken. Een van die organisaties is Amnesty International: ons bestuur sprak hun bestuur onlangs over samenwerking. Inmiddels maakten we al gebruik van hun Mensenrechtwandeling – die we op zaterdagmiddag 26 juni jl. liepen met onze leden. Voor degenen die de wandeling hebben gemist: hij is inmiddels als boekje uitgegeven en te koop voor € 5,00. Zeer de moeite waard. Te koop in de boekhandel of rechtstreeks bij Amnesty International (waarbij de opbrengst dan geheel ten goede komt aan Amnesty International….) via Ine Wiersma

(haar mailadres: ehansen.iwiersma@planet.nl)

Dag van de Rechten van de Mens

Jaarlijks is er een schrijfactie ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens – op 10 december. In verband met corona is dit jaar de schrijfdag in de bibliotheek afgezegd. Er zijn wel schrijfpakketten gemaakt waarmee iedereen thuis alle info heeft om brieven te schrijven. In de bibliotheek en De Bakkerij (Oude Rijn 44a) kunnen de schrijfpakketten opgehaald worden en de brieven kunnen bij De Bakkerij ingeleverd worden. Dit kan de hele maand december.

Meer lezen over Humanistisch Verbond Leiden?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Leiden