Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een algemeen bestuurslid. We zoeken nog naar een penningmeester, een extra algemeen bestuurslid en andere leden die achter de schermen willen helpen. Met name bedoeld voor de organisatie van de activiteiten, uiteraard in samenwerking met het bestuur en actieve leden.

Voorzitter: Lisa van Zanen
Secretaris: Laetitia Meijering
Penningmeester: vacature
Algemeen bestuurslid: Joyce de Boer

Wie doet wat?

Voorzitter: is het gezicht van de afdeling, zowel naar binnen als naar buiten. Tot de kerntaken behoren het leiden van vergaderingen (ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen). In het bestuur heeft de voorzitter een aanjagende rol: de voorzitter komt met initiatieven, heeft wellicht een interessant netwerk om uit te putten, coördineert en voert de samenwerking met de regio aan.

Secretaris: voert de pen als het gaat om agenda’s opstellen, verslagen produceren, nodigt iedereen uit, schrijft nieuwsbrieven, behandelt in- en uitgaande post en onderhoudt mede contacten met leden.

Penningmeester: stelt in samenwerking met de bestuursleden de begroting op en bewaakt deze door het jaar heen. De penningmeester maakt de jaarrekening op en de verantwoording voor het landelijk bureau. En beheert de geldmiddelen (bank) en verzorgt de administratie van inkomsten en uitgaven.

Algemeen bestuurslid: De twee algemene bestuursleden kunnen belast worden met het schrijven en verzenden van digitale nieuwsbrieven; public relations, het vullen en bijhouden van de website, het mede-organiseren van activiteiten (huren ruimte, boeken docenten of gasten, het namens het bestuur bijwonen van een cursus) en het ondersteunen bij alle activiteiten vanuit de afdeling Leiden & omstreken.

De huidige voorzitter en penningmeester zijn bereid het nieuwe bestuur een periode bij te staan tijdens het inwerken. Voor alle functies geldt dat ze gemiddeld 3 uur per week werk vragen, al zijn die uren niet gelijkmatig over het jaar verdeeld.

Solliciteren naar de bestuursfunctie ‘algemeen bestuurslid’ of ‘penningmeester’ kan via dit mailadres: [email protected]. Ook andere vragen over onze afdeling zijn welkom op dit mailadres.

Het bankrekeningnummer van de afdeling Leiden is NL96 TRIO 0198 3765 02
t.n.v. Humanistisch Verbond Afdeling Leiden.

Meer weten over Humanistisch Verbond Leiden?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Leiden of stuur ons een mail.