Bestuur

Voorzitter
Cokky Roel

Secretaris
Laetitia Meijering

Penningmeester
Konstanze Mulstegen

Algemeen bestuurslid
Ada van Arnhem

 

===========================

De afdeling Leiden & omstreken van het Humanistisch Verbond, telt tegen de 400 leden en is actief in een gebied van Alphen a/d Rijn, tot Den Haag, de kust en Lisse. Er wordt samengewerkt met de afdelingen Delft, Den Haag en Drechtsteden. Ondersteuning vindt plaats vanuit het landelijk bureau in Amsterdam.

De afgelopen jaren bestond het bestuur uit 3 personen: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Steeds vaker is gebleken dat dit te weinig is als solide basis. Weliswaar sprongen regelmatig actieve leden bij, maar dat levert onvoldoende continuïteit op. Vandaar dat nu wordt ingezet op een bestuur van 5 mensen, waarbij er 2 algemene bestuursleden deel zullen uitmaken van het bestuur. Met name bedoeld voor de organisatie van de activiteiten, uiteraard in samenwerking met het bestuur en actieve leden.

De volgende elementen zijn kenmerkend voor de verschillende functies:

Voorzitter: De voorzitter is het gezicht van de afdeling, zowel naar binnen als naar buiten. Tot de kerntaken behoren het leiden van vergaderingen (ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen). In het bestuur heeft de voorzitter een aanjagende rol: de voorzitter komt met initiatieven, heeft wellicht een interessant netwerk om uit te putten, coördineert en voert de samenwerking met de regio aan.

Secretaris: voert de pen als het gaat om agenda’s opstellen, verslagen produceren, nodigt iedereen uit, schrijft nieuwsbrieven, behandelt in- en uitgaande post en onderhoudt mede contacten met leden.

Penningmeester: Stelt in samenwerking met de bestuursleden de begroting op en bewaakt deze door het jaar heen. Hij/zij maakt de jaarrekening op en de verantwoording voor het landelijk bureau. De penningmeester beheert de geldmiddelen (bank) en verzorgt de administratie van inkomsten en uitgaven.

Algemeen bestuurslid: De twee algemene bestuursleden kunnen belast worden met het schrijven en verzenden van digitale Nieuwsbrieven; public relations, het vullen en bijhouden van de website, het mede-organiseren van activiteiten (huren ruimte, boeken docenten of gasten, het namens het bestuur bijwonen van een cursus) en het ondersteunen bij alle activiteiten vanuit de afdeling Leiden & omstreken.

De huidige voorzitter en penningmeester zijn bereid het nieuwe bestuur een periode bij te staan tijdens het inwerken. Voor alle functies geldt dat ze gemiddeld 3 uur per week werk vragen, al zijn die uren niet gelijkmatig over het jaar verdeeld.

Solliciteren naar een van de bestuursfuncties kan via dit mail-adres: leiden@regio.humanistischverbond.nl

Nadere informatie over de functies kan gevraagd worden bij de huidige bestuursleden:
Cokky Roel (voorzitter) : 06-270 24 840

Meer lezen over Humanistisch Verbond Leiden?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Leiden