Vaste activiteiten

Boekbesprekingen
De boekbesprekingen vinden steeds plaats op woensdagavonden van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Het Humanistisch Verbond Haaglanden organiseert (in coronatijd) voor zijn leden een aantal ‘virtuele contactmomenten’. Dat zijn onder andere: boekbesprekingen. Maar in de toekomst wellicht ook besprekingen van films of documentaires. ’Het gaat steeds om virtuele bijeenkomsten via het programma ZOOM.  Gaat het goed dan zetten we de virtuele contactmomenten via ZOOM door ook na de Coronatijd. Maar dan als aanvulling op onze hopelijk dan weer reguliere fysieke bijeenkomsten.

Wilt u aan een of meer boekbesprekingen meedoen, geef dit dan aan bij de moderator van die bespreking.

Voor meer informatie zie: Boekbesprekingen

Lezingen
Het Humanistisch Verbond Haaglanden organiseert lezingen over een levensbeschouwelijk thema, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Voor leden en niet-leden.

Humanistisch Café
Meerdere keren per jaar (6-7 keer)  is er een Humanistisch Café waar een maatschappelijk relevant onderwerp wordt ingeleid door een wetenschapper, kunstenaar, filosoof of andere deskundige. Iedereen is welkom. De Humanistische Cafés worden op donderdag gehouden, de toegang is gratis.

Cursussen en studiedagen
Het cursusprogramma omvat korte en langere cursussen over of rond een humanistisch thema. Kosten zijn verschillend per cursus.

Een luisterend oor: Individuele humanistische begeleiding
Het Humanistisch Verbond Haaglanden beschikt over ervaren begeleiders die uw gesprekspartner kunnen zijn ten aanzien van levensvragen. Voor meer informatie zie: Humanistische begeleiding

Excursies
Het Humanistisch Verbond Haaglanden organiseert regelmatig excursies, in de vorm van een Spinozadag, filosofische wandelingen en onder andere museumbezoek.

En ook:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Algemene ledenvergadering
  • Midwinterviering
  • Wereldhumanismedag
  • Socrateslezing (in samenwerking met HV landelijk)
  • Humanistische Prijs Haaglanden
  • Prinsjesdagviering

Voor meer informatie en data zie Haaglanden – Agenda

Blijf op de hoogte