Vacatures

Vrijwilliger humanistische begeleiding

Als vrijwilliger humanistische begeleiding doe je vrijwilligerswerk voor de Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers Haaglanden, onderdeel van het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag-Haaglanen. Je doet dit in een team van vrijwilligers.

Je werkzaamheden bestaan uit het bieden van een luisterend oor. Hiertoe bouw je een vertrouwensrelatie op met de hulpvrager. Je begeleiding is er op gericht betrokkene weer in staat te stellen een zinvolle invulling te geven aan zijn of haar leven.

Hulpvragen waarmee mensen zich tot je wenden spitsen zich toe op: zingeving, ouderdom, ziekte, verlies of praktische vragen als ziekenhuisbezoek, administratie, boodschappen doen en wandelen.

Je neemt deel aan de maandelijkse intervisie- en themabijeenkomsten. Je bent actief in de regio Zuid Holland voor het Humanistisch Verbond.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Afleggen van huisbezoeken bij hulpvragers;
 • Met de hulpvrager inventariseren van de situatie en hulpvraag;
 • Maken van afspraken over je begeleiding, hulp, zorg en ondersteuning;
 • Voeren gesprekken met hulpvrager;
 • Eventueel doorverwijzen en begeleiden van de hulpvrager naar professionele hulpverleningsinstanties;
 • Verslaglegging en rapportage.

Onze ideale kandidaat:

 • Is een mensenmens die graag iets voor de ander wil betekenen;
 • Wil zijn of haar levenswijsheid en –ervaring aanwenden voor de ander;
 • Herkent zich in de humanistische levensbeschouwing;
 • Is zich bewust van wat de ander verwacht;
 • Weet wat hij of zij voor de ander kan betekenen;
 • Is zelfstandig, evenwichtig, sociaal, open, leergierig en betrokken;
 • Kan empatisch luisteren, reflecteren en adviseren;
 • Is kritisch naar zichzelf en collega vrijwilligers;
 • Heeft een HBO denk- en werkniveau;
 • Heeft kennis van de sociale kaart;
 • Is ten minste voor 2 uren per week beschikbaar;
 • Woont in Den Haag e.o.

Wat bieden we jou?

 • Voldoening en zingeving in het iets kunnen betekenen voor de medemens;
 • Op actieve en betrokken wijze uiting te geven aan de humanistische levensbeschouwing;
 • Contacten met enthousiaste collega vrijwilligers en humanistisch geestelijk begeleiders;
 • Training en intervisie;
 • Vergoeding voor de inzet en voor alle gemaakte onkosten;
 • Vrijwilligersverzekering;
 • Vrijwilligerspas die o.a. korting biedt op culturele activiteiten.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Miriam ter Luun, coördinator Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers.

Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers

Telefoon:       06 400 72 224

E-mailadres:   [email protected]

Coördinator:   Miriam ter Luun

Het Humanistische Begeleiding door Vrijwilligers werkt met de Vrijwilligerscode Humanistische Dienstverlening Haaglanden. Je kunt de code opvragen via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Terug