Ludolf van Hasselt
Ludolf van Hasselt

Ludolf van Hasselt (voorzitter)

Sinds 2019 ben ik de voorzitter van het Bestuur van het Humanistisch Verbond Haaglanden.

Na mijn studie in Leiden ben ik gaan werken bij de Rijksluchtvaartdienst en daarna bij de Europese Commissie in Brussel. Daar heb ik me bezig gehouden met luchtvaart en met communicatie. Een aantal jaren heb ik met mijn gezin in Canada gewoond, weer terug naar Brussel en uiteindelijk in Den Haag beland.

Na de loopbaan bij de Europese Commissie ben ik nu met pensioen en is er tijd ontstaan om samen met de andere leden van het Bestuur meer vorm te geven aan het humanisme in Den Haag. Dat kan door het humanisme een stem te geven, door onderwerpen te agenderen die ertoe doen, door samen te werken met andere organisaties en door gebruik te maken van alle kennis en ervaring van onze leden.

Naast het Humanistisch Verbond ben ik o.a. vrijwilliger bij Buurhuis De Mussen in de Schilderswijk en schipper bij de rondvaartorganisatie de Ooievaart.

Terug

Georgine Aerts
Georgine Aerts

Georgine Aerts (secretaris)

Acties zoals de mailactie voor bufferzones en het burgerinitiatief ‘abortus is geen misdaad’, zijn de reden dat ik me aangesloten heb bij het Humanistisch Verbond. Het leek mij goed om lid te worden van een progressieve beweging die niet alleen onderwerpen bespreekt, maar ook daadwerkelijk wat doet. En een verschil probeert te maken.

We hoeven het natuurlijk niet allemaal met elkaar eens te zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen zelf en in vrijheid keuzes kunnen maken over hun eigen lichaam, leven, levensovertuiging, etc. Naast zelfbeschikkingsrecht zet het Humanistisch Verbond zich ook in voor veel andere onderwerpen die ik belangrijk vind. Zoals individuele vrijheid, menselijke waardigheid, gelijkheid, geestelijke verzorging en het klimaat.

Naast mijn baan als communicatieadviseur zet ik me als vrijwilliger in voor verschillende organisaties waarbij deze onderwerpen centraal staan. Als secretaris bij het Humanistisch Verbond Haaglanden hoop ik op lokaal niveau een verschil te kunnen maken. Mijn vrije tijd breng ik verder graag door met mijn partner, vrienden en familie. Daarnaast houd ik ook veel van koken, tuinieren en creatief bezig zijn.

Terug

Luc Meuwese
Luc Meuwese

Luc Meuwese (penningmeester)

Ik ben humanist, heb ooit psychologie gestudeerd, bijna veertig jaar gewerkt voor de gemeente Den Haag en samen met mijn vriendin Odette heb ik drie zonen.

Dat ‘ik ben humanist’ klinkt heel logisch en vanzelfsprekend. Toch is dat niet zo. Veel mensen hebben dezelfde uitgangspunten bij het vormgeven van hun leven als humanisten: zelf denken, samenleven, verantwoordelijkheid nemen, proberen empathisch te zijn, lettend op klimaatvereisten. Jammer is dat zij zich geen humanist noemen (en dus eigenlijk wel zijn) en dat ze mogelijk nog geen lid zijn van onze vereniging. Want een sterke vereniging is nodig om weerstand te bieden tegen de bedreigingen van de humaniteit.

Ik pleit voor humanistische aandacht voor transparantie bij het inrichten van onze samenleving en het politieke handelen, samen nadenken over op de mens gerichte technologie, behoud van privacy en onderlinge betrokkenheid.

Ik schrijf dit middenin de Corona-tijd: ik meen dat de bestrijding van het virus vraagt om een gezamenlijke inspanning waaraan humanistische uitgangspunten zeker kunnen bijdragen.

Terug

Marjan Duijm
Marjan Duijm

Marjan Duijm (lid)

Als afgestudeerd criminologe heb ik mijn opleiding niet direct in de praktijk gebracht. Wel heeft de studie mij veel geleerd met betrekking tot vraagstukken van schuld en boete, mate van verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en daden.

Na mijn studie tot mijn pensionering in 2017 ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag op diverse beleidsterreinen. Mijn meest boeiende functie was die van bestuursadviseur / persoonlijk assistent van de wethouders sociale zaken, onderwijs en integratie.

In dezelfde periode heb ik diverse bestuurlijke functies vervuld, onder meer binnen de humanistische beweging: secretaris hoofdbestuur Humanitas, voorzitter Humanitas Haagland en bestuurlijke functies binnen HV Den Haag-HGL. Op dit moment ben ik ook betrokken bij projecten die zich richten op de ondersteuning van kansarme jongeren / volwassenen.

Het humanisme als levensbeschouwing vormt de leidraad voor mijn denken en doen. Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht religie, sexe, seksuele geaardheid en etnische achtergrond. Ik bepleit dat het Humanistisch Verbond actiever stelling neemt tegen elke inbreuk op deze gelijkwaardigheid binnen de Nederlandse samenleving.

Terug

Marieta van den Heuvel
Marieta van den Heuvel

Marieta van den Heuvel (lid)

Voor mij betekent humanisme de zoektocht naar wat ons verbindt en gelijkwaardig maakt als mensen, met zorg voor de aarde als onze enige leefbare plek. Zo verken ik de wereld en geniet ik van in aanraking komen met verschillende soorten mensen en opvattingen.

Mijn studierichting heeft me in de richting van communicatieadviseur bewogen. Dit doe ik met veel plezier voor gemeente Den Haag, omdat ik hierdoor kan doen wat ik het liefst doe: op verschillende manieren met mensen in verbinding staan en mensen met elkaar in verbinding brengen. Zowel zakelijk als privé zijn humor en nieuwsgierigheid hierbij voor mij belangrijke drijfveren.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn geliefde, familie en vrienden, maar ik ben ook graag alleen. Ik ben vaak te vinden in de Haagse natuur waar ik wandel, hardloop of fiets. Ook lees, kijk en schrijf ik over wat opvalt in de wereld en het menselijke gedrag dat hiermee samenhangt. Wanneer mogelijk ga ik graag naar de sportschool, het theater, musea, uit eten of naar de film.

Met veel plezier zet ik mijn persoonlijke idealen, humor en werkervaring in om het humanistische geluid nog verder te laten reiken.

Terug

Didi de Jong
Didi de Jong

Didi de Jong (lid)

Sinds twee jaar ben ik lid van het Humanistisch Verbond. Ik ben altijd maatschappelijk geïnteresseerd geweest en voel veel overeenkomsten met het humanisme als denkstroming. Ik heb een opleidingsachtergrond in de communicatie en politicologie, maar met wat omzwervingen ben ik uiteindelijk in de IT beland als programmeur.

Ik maak me zorgen om de kant die onze maatschappij opgaat, het ontbreekt aan onderling begrip en tolerantie voor afwijkende meningen. Voor mij kan het humanisme een antwoord geven op die hedendaagse uitdaging en helpt het me andere maatschappelijke ontwikkelingen te beschouwen. Als bestuurslid bij het HV Haaglanden hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een vereniging waar men met plezier lid van is.

Als mens ben ik graag in de natuur te vinden, wandelend of rennend. Daarnaast houd ik ervan om nieuwe plekken, ideeën, smaken en mensen te leren kennen. Ik woon samen met mijn twee katten in Leyenburg.

Terug